ԱՄՊԱՐԻՇՏ

(-) NBH 1-0074 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ԱՄԲԱՐԻՇՏ. (անխտիր ծագեալ ʼի հյ. անբարի կամ անբարեպարիշտ. եւ ի պրս. բէրէսթ որպէս անպաշտ, անաստուածապաշտ:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՐԻՇՏ — (րշտի, տաց.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՄԲԱՐԻՇՏ կամ ԱՄՊԱՐԻՇՏ. Լմբ. սղ. ՟Ի՟Է. եւ ՟Լ՟Զ. հայերէն ստուգաբանէ՝ որպէս անբարի. *Մի՛ համարիր ընդ ամբարիշտս զանձն իմ. անբարի նա՛ է՝ որ գիտէ զբարին, եւ ոչ առնէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ա. ԱՄԲԱՐՇՏԱԳՈՅՆ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԱԳՈՅՆ ἁσεβέστερος, δυσσεβέστερος, ἁσεβέστατος magis impius, impiissimus Առաւել ամբարիշտ, եւ ամբարշտական. աւելի գէշ, ա՛լ չար. ... *Ամպարիշտ է, որ ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆԴԷՍ — ( ) NBH 1 0180 Chronological Sequence: 6c ա. ἁδόκιμος improbatus Չընտրեալ ʼի հանդիսի. անփորձ. յոռի. *Ամպարիշտ եւ անհանդէս յաղագս հաւատոցն. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕՐԷՆ — (րինի, նաց.) NBH 1 0257 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅνομος, παράνομος, ἁθέμητος , δυσεβής, ἅτυπος եւն. iniquus, nefarius, impius, absurdus եւն. Որ չունի կամ չպահէ զօրէնս. որ ոք եւ որ ինչ է արտաքոյ կամ ընդդէմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Բ — ( ) NBH 1 399 Chronological Sequence: 6c, 12c Առաջինն ի բաղաձայն տառս՝ որք կարօտին ձայնակցութեան միոյ ի ձայնաւորաց առ ի յօդել զհնչիւն. եւ ի բաղաձայնս անդ կոչի անձայն, զի պարզ շրթամբք կազմի՝ որք իսկոյն փակին, եւ հեղձուցանեն զկարծեցեալ ձայնն: Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՊԱՇՏԻԿ — ( ) NBH 1 455 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c ա. Տ. ԲԱՐԵՊԱՇՏ, ըստ ՟Ա նշ. աստուածապաշտ. *Գիրք՝ ընդ բարեպաշտիկ մարդկան, եւ ընդ պարզամիտս խօսի: Զիա՞րդ բարեպաշտիկքն ընդ գազանս խաղացին: Յորս բարեպաշտիկն էր (յն. որովք բարեպաշտէր). Փիլ.: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0827 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԺԱՄԱՆԱԿ καιρός, χρόνος tempus որ եւ ԱՄԱՆԱԿ. Չափ շարժման լուսաւորաց. տեւողութիւն փոփոխելի իրաց՝ բաժանելի ʼի վայրկեանս, ʼի ժամս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0324 Chronological Sequence: 5c, 12c գ. τόλμη, θρασύς, τὸ ἑπιχείρον audacia, arrogantia, praesumtio, temeritas ὀρμή, ὄρμημα impetus προπέτεια praecipitantia, petulantia եւն. Յանդուգն գոլ. եւ յանդուգն կամ անխորհուրդ բան եւ գործ. անչափ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՋՈՐԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. καθίστημι, ὐφίστημι constituo, colloco, ordino, creo եւ ὐστερόω repeto. Յաջորդ կարգել զոք. եւ Յարել զիմն զկնի իրիք. երկրորդել. *Ի տեղի նորա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏ — (ի, աց.) NBH 2 0581 Chronological Sequence: Early classical գ. οὑκ ἁρχιερεύς non pontifex. Որ չէ ճշմարիտ քահանայապետ. *Վասն ամպարիշտ եւ չքահանայապետ յասոնեայ անհնարին մոլորութեանն. (ա՛յլ ձ. չքահանայապետութեան.) ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 13 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.