ԶԱՌԱԾԵՄ

(ծի.) NBH 1-0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ կամ ԶԱՌԱԾԵՄ ԶԱՌԱԾԱՆԻՄ կամ ԶԱՌԱԾԻՄ. ἁποστρέφω, -φομαι , καταπλήσσω, -ομαι, ἁνακύκλοω, -ομαι եւն. averto, everto, seduco, revolvo, -or եւն. Առնուլ ածել ուժգին, ձգել. ʼի բաց քեցել, եւ եղծանել, յեղաշրջել: Այլ առաւել վարի կր. Բուռն վարիլ. բերիլ. խոտորիլ. դառնալ. եղծանիլ զեղծանիլ. յիմարիլ. խարդաւանիլ, անկանիլ, գահավիժիլ. համակիլ ʼի չարիս. *Եւ ոչ Աստուած ամենագէտ զայրն զառածանէր յանօրէն խորհրդոցն. Վրք. պօղ. անապ.: *Որչափ դու աստ համարիս բարի ինչ կատարել, նա զայն արտասուօքն զառածանէ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Յանասնականն զառածանէ չարութիւն. Պիտ.: *Ի մեղս զառածեն (դեւք զմարդիկ). Խոսր.: *Դարձեալ միւսանգամ անդրէն զառածանէր (յապշութիւն). ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 15: *Ի պատուէրս մարդկան զառածելոցն ʼի ճշմարտութենէ. Տիտ. ՟Ա. 14: *Զբուն Աստուածն թողին, եւ ʼի պիտակսն զառածան: Յանօրէն ամբարշտութիւնն զառածեաւ. Սեբեր. ՟Գ. եւ ՟Բ: *Մի օրն շրջի, անցանէ զեօթնեքումբք, դարձեալ անդրէն զնոքիմբք զառածանի: Ոչ տայ զանձամբ զառածանել (յինքն գալ). Վեցօր. ՟Բ. եւ ՟Է: *Յայնչափ մոլորութիւն զառածեալ էին: Յազգի ազգի հոգս զառածեալ ծնդիցին: Ի ցասումն զառածայ: Անդրէն ʼի նոյն չարիս զառածայք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 8. 21: ՟Բ. 5. 18: *Յուռութս եւ ʼի գիր զառածին. Մանդ. ՟Ի՟Զ: *Ի զանազան անկարգութիւնս զառածայք: Ի հարուածս եւ ʼի տուգանս զառածանիմք: Ընդէ՞ր զառածանիս հոգովք: Զառածեայք տրտմութեամբ: Եթէ զառածանիցին ʼի բանիցն, զամօթ երեսաց կրելոց են: Ի մեղս զառածի: Ի նոյն նմանութիւն սատանայի զառածեալ է: Ի չար գործս զառածեալ. Սարգ.: *Մի՛ ʼի շատխօսութիւն զառածանիր. Ճ. ՟Ա.: *Ամենայն համեստութիւն կարգաց զառածեալ յանկարգութիւն դարձաւ. Լաստ. ՟Ժ՟Բ: *Բազումք զառածեալք ʼի մտաց զառողջութիւն գտինʼʼ. իբր անկեալք ʼի մտաց, մտաթափք. Ճ. ՟Ա.: *Զիա՛րդ զառածեալ անկաւ ʼի մտաց այնպիսի պատուական այր. Լաստ. ՟Ե. իբր մոլորեալ կամ յայլոյ խելս եղեալ: *Ոչ զգացի երբէք զառածեալս: Անզղջական զառածեալս: Զառածեալդ ʼի մաքրութեանց. Նար.: *Եւ ինքն զառածեալ անդրէն դառնայր անմխիթար տրտմութեամբ՝ զօթեւանս ագանէր. Եղիշ. ՟Բ: *Յիւրաքանչիւրոցն անուանս երդմունս կատարել զառածանին. Յհ. իմ. պաւլ.: *Ի փափկութեան եւ ʼի բարեկենդանութեան զառածեան. Մաշկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ — (ծի.) NBH 1 0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ կամ ԶԱՌԱԾԵՄ ԶԱՌԱԾԱՆԻՄ կամ ԶԱՌԱԾԻՄ. ἁποστρέφω, φομαι , καταπλήσσω, ομαι, ἁνακύκλοω, ομαι եւն. averto, everto, seduco, revolvo, or եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.