ԱՄՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0074 Chronological Sequence: Unknown date - ԱՄՊԱՐՇՏԵԼ ԱՄՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՄԲԱՐՇՏԵԼ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՄՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ. Չարութիւն ամբարշտաց. անօրէնութիւն. աստուածընդդէմ մոլորութիւն բանից եւ գործոց. ἁσέβια, δυσσέβημα impietas ... *Առհասարակ ատելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0112 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c գ. ἁθεότης, ἁθεία atheismus, impietas in deum Ուրանալն զԱստուած՝ գոնէ գործովք հեթանոսութեան. օտարութիւն յԱստուծոյ. ամպարշտութիւն. ... *Աղբիւր ամենայն անիրաւութեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՍՏՈՒԱԾՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0112 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. Նոյն ընդ անաստուածութիւն՝ լայնաբար առեալ. կռապաշտութիւն. ամպարշտութիւն. ... *Առին ուսան զանաստուածպաշտութիւնս նոցա. Ագաթ.: *Անաստուածպաշտութիւնն պատրիչ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է: *Ի ձեռն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. μισητός qui odio habetur, odiosus, odibilis, invisus Որ ինչ ոչ է սիրելի. ատեցեալ. կամ արժանի ատելոյ. արաբ. ատիւ, ատիւվվ *Առհասարակ ատելի են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՈՍԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0358 Chronological Sequence: 5c, 8c մ. Իբրեւ զարիոս հերեսիովտապետ. *Հաւասար է ամպարշտութիւն՝ ե՛ւ սաբէլաբար միաւորել, եւ արիոսաբար որոշել. Առ որս. ՟Զ: *Արիոսաբար եւ նեստորաբար բաժանել. Սիւն. առ գերմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԳԻՒՏ — ( ) NBH 1 0856 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Յինքենէ գիտեա. անձամբ հնարեալ. *ինքնագիւտ բարիք, կամ տիպք, կամ չար, կամ ամպարշտութիւն. Լմբ. իմ.: Սկեւռ. աղ.: Տօնակ.: Գէ. ես.: Եւ որպէս Ինքնին գտեալ, ʼի վեր երեւեալ, բղխեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՍՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0211 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ձ. եւ հ. (յն. ոճով). μερίζομαι particeps fio, communicor, sortior. Մասնակից եւ հաղորդ լինել՝ գտանիլ. ստանալ ըստ մասին. վիճակիլ մասին. ... *Որոց մասնաւորիլ եւ զմեզ արժանի՛ արա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՄԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 2 0432 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c ա. Տ. ՆՄԱՆ. ὀμοῖος similis. *Առն նմանոյ քեզ ամպարշտութիւն քո. Յոբ. ՟Լ՟Ե. 8: *Նմանեաւն զնմանն մաքրելոյ. Ածաբ. ծն.: *Զի մարմնապէս ընդ մարդկան շրջեալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԱՍԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 2 0737 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա.գ. (յն. պէսպէս.) որ եւ ՍՊԱՍԻԿ. Սպասարար. խնամակալ. հոգատար. առընթերակաց. պաշտօնեայ. դայեակ. հիւանդապահ. *Կարգեաց աղքատ կանանց մանկաբարձս եւ սպասեակս. Հ=Յ. նոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.