ԱՄՊԵՂԷՆ

(-) NBH 1-0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c - ԱՄՊԵԱՅ ԱՄՊԵՂԷՆ Յամպոյ կամ ամպով կազմեալ. ամպային. ամպէ. ... *Թակաղաղ մի ամպեայ: Թակաղակն ամպեայ, զի ամպով վերանան արդարքն ընդ առաջ Քրիստոսի. Ագաթ.: Տօնակ.: *Սիւնք ամպեղէն. Ագաթ.: *Կամարն ամպեղէն. Շար.: *Զամպեղէն եւ զլուսերանգ կամարն երկնի ցուցանէր. Յհ. իմ. եկեղ.: *Լոյս ամպեղէն. Խոր. առ արծր.: *Յամպեղէն կառաւորն ասիցէ: Որ յամպեղէն կառսն նստեալ իցեն. Կոչ. ԺԵ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՊԵԱՅ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c ԱՄՊԵԱՅ ԱՄՊԵՂԷՆ Յամպոյ կամ ամպով կազմեալ. ամպային. ամպէ. ... *Թակաղաղ մի ամպեայ: Թակաղակն ամպեայ, զի ամպով վերանան արդարքն ընդ առաջ Քրիստոսի. Ագաթ.: Տօնակ.: *Սիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԵՂԷՆ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄՊԵՂԷՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c գ. ԱՄՊ գրի եւ ԱՄԲ. (լծ. ամբար, եւ ումպ.) νεφέλη, νέφος nubes ... Գոլոշի ջրոյ եւ երկրի՝ ջերմութեամբ արեւու վերացեալ՝ դիզացեալ թանձրացեալ յօդս. կամ մէգ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՄՊԱԳՈՐԾ կամ ԱՄԲԱԳՈՐԾ Յամպոյ գործեալ՝ ձեւացեալ. ամպեղէն. ամպէ շինած. *Քրիստոս աշակերտացն ʼի Թաբոր լերինն զամպագործ խորանն սրբութեան եցոյց. Տօնակ.: Ճ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՄԲ — (ի.) NBH 1 481 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 11c Տ. ԲԵՄ ըստ ամենայն նշ. *Նստէր ʼի սուրբ եկեղեցւոջն ʼի վերայ բեմբին՝ մերձ առ սեղանն Աստուծոյ ʼի սուրբ կաթուղիկէին (սուրբն Սահակ ʼի սարկաւագութեան): Կանգնեալ երեւեցաւ ինձ յերկրի բեմբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅՆ — I. (գունոյ, ոց. եւ գունի, ից.) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. χρόα, χρῶμα color Զգալի որակ մարմնոյ՝ երեւելի աչաց ʼի ձեռն լուսոյ. երանգ. երփն. եւ Ներկ. եւ Գունագոյն իրք. գուն. կիուն, կէօն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0973 Chronological Sequence: 14c ԽՈՐԱՆԵԼ. Բառ անստոյգ, իբր Խորան կանգնել՝ հարկանել. *Սիւն ամպեղէն եւ հրեղէն ʼի վայր իջանել՝ արկանէր խորանէր խորան լուսեղէն. Վրդն. լս. (ուր վրիպակաւ գրչի կրկնեալ երեւի ձայնս խորան:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 1031 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. (ար. գութուր, թէգէթթուր ). στάζω stillo. Ծորիլ որպէս զկաթիլ. շիթ առ շիթ իջանել. ցողել. անձրեւել. ʼի վերայ անկանիլ. հոսիլ. կաթկթիլ. տամլամագ. *Անցրեւ ոչ եւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՄԲԵԹԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 1104 Chronological Sequence: Early classical ԿՄԲԵԹԱՁԵՒ Տ. ԳՄԲԵԹԱՁԵՒ. *Տեսիլ կմբեթաձեւ խորանայարկ ամպեղէն. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԲԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0025 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c գ. φυλακή custodia συννέφεια caelum nubilum. Համբար բարեաց գանձել յամպս. կամ պահարան ամպեղէն. ուստի վարի եւ իբր Համբարանոց. եւ իբր Համբարածու. (եբր. արաֆ. կաթիչ. ցօղիչ. յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.