ԱԶԳԱՊԵՏ

(ի, աց.) NBH 1-0008 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γεναρχής, ἑθνάρχης , gentis auctor, princeps Պետ եւ նախածնօղ ազգի մարդկան, եւ առանձին ազգի. նախահայր. նախահաւ. նահապետ. *Գործակից լինէր ազգապետի մարդկան ամենայն ինչ: Իսահակ այսչափ ազգի ազգապետ. Փիլ. լին. ՟Ա. եւ ՟Դ: *Սենեքերիմ արքայ ազգապետ տանս արքունի. Արծր. ՟Ա. 1: *Աբորիգինացիք թարգմանին իշխանք ազգապետք, կամ նախծինք. Եւս. քր. ՟Ա: Իշխան եւ առաջնորդ ազգի. հրամանատար ժողովրդոց, ցեղապետ, եւ կուսակալ. ազգի գլուխ, կառավար. *Ազգապետն արետայ արքայի: Հանդերձ ազգապետօք ազգաց. ՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 32: Օրին. ՟Լ՟Գ. 21: *Տոհմքն եւ ազգապետքն պարթեւաց: Հրէից ազգապետ զարքեղայոս կացուցանէ. Ագաթ.: Խոր. ՟Բ. 25:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԳԱԳԼՈՒԽ — ( ) NBH 2 1041 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԶԳԱՊԵՏ. *Զօրաւորք եւ դասապետք եւ ազգագլուխք եւ հեծելապետք. Պղատ. օրին. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՊԵՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: 10c մ. Իբրեւ ազգապետ. ազգապետութեամբ. *Մեստրայիմ ʼի քամայ՝ շինէ զԵգիպտոս, եւ անդ հարստանան ազգապետաբար. Արծր. ՟Ա. 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅՐԱՊԵՏ — (ի, աց.) NBH 2 0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. Է թարգմանութիւն յն. ձայնիս Պատրիարգ, կամ պատրիարք. πατριάρχης patriarcha. որ ըստ որում ծագի ʼի ձայնէս բադրի՛ա, այսինքն հայրենի գաւառ, նահանգ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՀԱՊ — (ի, աց.) NBH 2 0458 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c գ. արաբ. սահըպ, սահապ. οἱκονόμος procurator, dispensator ὀ ἑπι τῆς πατριῆς qui est super familiam, parentelam ἑθνάρχης praepositus gentis. որ եւ ՇԱՀԱՊԵՏ. Տէր. իշխան. պետ. ստացօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՆՈՒՏԷՐ — (տեառն, տերանց կամ տեարց կամ տերաց.) NBH 2 0843 Chronological Sequence: 5c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. οἱκοδεσπότης paterfamilias, herus. Տէր տանն. գլուխ ընտանեաց եւ գերդաստանի. տանտէր. ... *Եթէ զտանուտէրն բէեղզեբուղ կոչեցին, ո՛րչափ եւս առաւել զընտանիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՐԻԲՈՒՆ — (ի, կամ ոյ, ից կամ աց.) NBH 2 0897 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. Բառ լտ. դրիպունուս. tribunus. որ պէսպէս բացատրի ʼի յն: Ցեղապետ. ազգապետ. հազարապետ ժողովրդեան կամ զօրաց. *առաքեաց զարիստողաւոս տրիբուն եւ դպիր. Պրպմ. ձ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.