ԶԳԱԼԱՊԷՍ

(-) NBH 1-0724 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c, 14c մ. ԶԳԱԼԱՊԷՍ αἱσθητῶς sensibiliter որ եւ ԶԳԱՅԱՊԷՍ. Զգալի օրինակաւ. մարմնապէս. նիւթապէս. զգալով. զգալի լինելով եւ զգայութեանց. *Զգալապէս գործեն (մարմինք). Փիլ. նխ. ՟ա.: *Զգալի մարմին զգալապէս եւ զնիւթ բժշկութեան սիրէ. Ի գիրս խոսր.: *Մարդն կարօտ է ուսանել զգալապէս. Ոսկիփոր.: *Ցուցցէ զնշանակ իրացն զգալապէս: Հրամայեաց զգալապէս զնմանութիւն տեսլեանն ձեւակերպել: Քննել պիտի, թէ զգալապէս եւ ճշմարիտ ʼի շուրջ էա՞ծ սատանայ զՏէրն յԵրուսաղէմ եւ ʼի լեառն բարձր. Վրդն. ծն.: Վրդն. ել. եւ Վրդն. աւետար.: *Ըստ որում աստ զգալապէս ծերք եւ մանկունք շրջագային զբոցովն. Տօնակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 14c ա.գ որ եւ յունական ձայնիւ ասի Փիւսկեան. φυσικός physicus այն է բնական, եւ բնաբանական. Փիլիսոփայ՝ որ քննէ զբնութիւն զգալի եւ ախտական այս ինքն կրական. բնախօս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՅԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0724 Chronological Sequence: Early classical, 6c Տ. ԶԳԱՅԱՊԷՍ, եւ ԶԳԱԼԱՊԷՍ. *Ոչ անբաժ լինել եւ նշանաց ոմանց, ʼի ձեռն որոց զգայաբար ծանիցէ հաստատեալ զխոստումնն. Փիլ. լին. ՟Գ. 2: *Ոչ զգայաբար, այլ իմաստութեամբ. Եփր. աւետար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՅԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0725 Chronological Sequence: Unknown date, 12c մ. ԶԳԱՅԱՊԷՍ որ եւ ԶԳԱՅԱԲԱՐ. Զգալապէս. զգալի եւ երեւելի օրինակաւ. ըստ զգայութեան. *Առ նա զգայապէս (կատարի), եւ ʼի մեզ իմացականապէս: Զիջեալ Աստուած նոցա՝ զգայապէս երեւէր նոցա փողովք, հրով:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԻՒԹԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0427 Chronological Sequence: 13c ն. Տարրացուցանել իբրեւ զնիւթ. գոյաւորել զգալապէս. *զաննիւթն նիւթացոյց աստհուած: Նիւթ անմարմին, զոր նիւթացոյց եւ տեսակացոյց. Վրդն. ծն. եւ Վրդն. պտմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0859 Chronological Sequence: Unknown date, 8c մ. στοιχειωδῶς per elementa, simpliciter. Նիւթապէս. զգալապէս. պարզապէս. մանրամասնաբար. Այսքանւոյ զարդուս եւ ընդ սորայն մասանց տարրաբար առ ամենայն գոյութիւն առաջի արկելոց. Նիւս. կազմ. ՟Դ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.