ԱՄՊՐՈՊ

(ի, աց.) NBH 1-0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Թուի ամպուռք, ամպուռոյցք. կամ րոպէ՝ այս ինքն արկած՝ ամպոց. տրոփումն ամպոց. ամբոխումն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. եւ ամենայն խառնակութիւն, վրդով, յոյզք. խռովութիւն. κηδοιμός tumultus, turba ըստ մեզ նաեւ turbo, procella ... Ըստ նախկին նշանակութեան կարծին բանքս. *Ո՞ պատրաստեաց զճանապարհս ամպրոպաց տեղեալ յերկիր. Յոբ. ԼԸ. 25: *Զբնութիւն օդոցն փոխէ ʼի ջերինս, եւ անդուստ ʼի վիշտս ամպրոպաց. Պիտ.: *Ոչ ոք հնձեսցէ, եթէ ոչ յամպրոպսն (կամ յանպրոպ) սերմանեսցէ. ՃՃ.: *Ոմն, եւ ամպրոպք իւր. Նար. ՟Զ: *Ամպրոպք՝ խռովութեան եւ վրդովման անուն է, որպէս յամպս է տեսանել. յորժամ որոտմունք լինին եւ կայծակունք. Լծ. նար.: Ըստ երկրորդին՝ իբր նմանութեամբ ասի. *Տեղաց ʼի մեզ զամպրոպ դառնութեան: Ամպրոպ չարութեան զեղեալ շուրջ զեկեղեցեաւն Աստուծոյ: Արեան, եւ ամենայն չար ամպրոպաց: Մեծագոյն իմն ամպրոպ ʼի վերայ խրոխտայր հասուցանել: Արժանի այնմիկ չար ամպրոպի զինքեանս վարկեալս. Յհ. կթ.: *Արգելցին ամպրոպք յանդգնելոցն. Նար. ղ: ա. ԱՄՊՐՈՊ. ա. իբր ամպրոպային. խառնակ. յուզեալ. *Ամպրոպ խռովութիւն եւ դառն սուգ հասեալ: Զի եւ ամպրոպ խռովութիւն դարձցի. Ճ. ՟Ա. յերիս տեղիս. իսկ Ճ. ՟Բ. ʼի միումն ունի. *Ամպրոպ խռովութեանս":

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲՈՒՌՈՅՑՔ — (ռից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՄԲՈՒՌՔ որ եւ ԱՄԲՈՒՌՈՅՑՔ, այս ինքն ուռոյցք ամպոց. ամպրոպ. խառնակութիւն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. ... τυφών որ եւ ՏԻՒՓՈՆ. typho, vortex, ventus acrior *Շունչք հողմոց եւ ամբուռից (ա՛յլ ձ. ամբուռուցից), եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՒՌՔ — (ռից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՄԲՈՒՌՔ որ եւ ԱՄԲՈՒՌՈՅՑՔ, այս ինքն ուռոյցք ամպոց. ամպրոպ. խառնակութիւն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. որ եւ ՏԻՒՓՈՆ. *Շունչք հողմոց եւ ամբուռից (ա՛յլ ձ. ամբուռուցից), եւ որոտմունք, եւ փայլատակունք. Արիստ. աշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՐԵՒԱՅՈՅԶ — ( ) NBH 1 0197 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c ա. Ուր իցէ յոյզք անձրեւաց. ամպրոպային. *Ամառն անձրեւայոյզ. Խոր. ՟Գ. 68: գ. ԱՆՁՐԵՒԱՅՈՅԶՔ. գ. Յոյզք անձրեւաց. ամպրոպ. ... *Ի պատճառս շոգոյ խոնաւութեան առնին անձրեւայոյզք. Վեցօր. ՟Զ: Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊՐՈՊ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄՊՐՈՊ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԱՊԵՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 1064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c չ. προτρέχω praecurro, curro ante, anteverto ἅγω duco. Յառաջընթաց լինել. հորդորել զճանապարհ. առաջնորդել. եւ քարոզել. նախաձայնել. *Մարգարէքն յառաջագոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.