ԱՄՍԱԳԼՈՒԽ

(գլխոյ, ոց.) NBH 1-0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. νεομηνία, νουμηνία novilunium Գլուխ ամսոց. սկիզբն կամ առաջին օր ամսոյ, եւ կամ լուսնի. ամսամուտ. եւ հանդէս այնր աւուր. ամսու կամ լուսնի առջի օրը. *Յամսագլուխս ձեր հարկանիցէք զփող: Մատուցանէին այլ եւս ողջակէզս յամսագլուխս: Յաւուրս ամսագլխոցն բացցի. Թուոց. ՟Ժ. 10: ՟Բ. Եզր. ՟Գ. 5: Եզեկ. ԽԶ. 1: *Զամսագլուխս ձեր եւ զտօնս ձեր ատեաց անձն իմ: Զտօնս քո եւ զամսագլուխս քո դարձուցից ʼի քէն. Ես. ՟Ա. 14: Եզեկ. ԻԳ. 34: Իսկ Կոչ. ՟Ժ՟Ե. իբր ածակ. ասի ʼի հյ. *Ազատեաց զմեզ ʼի շաբաթապահն կրօնից, յամսագլուխն լուսնաց". այլ յն. է մի բառ՝ որպէս նորամսութիւն, կամ նորալուսին:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԱՂԱՆԴ — (ի. մանաւանդ ԿԱՂԱՆԴՔ, դաց կամ դից.) NBH 1 1037 Chronological Sequence: Unknown date, 15c գ. Բառ յն. գալանտէ, (ի գալէ՛օ, կոչել). լտ. գալէնտէ. καλάνδαι calendae. Ժամանակ կոչելոյ զժողովուրդն ʼի տօն եւ ʼի հանդէս ինչ. մանաւանդ Ամսագլուխ. ամսամուտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՍԱՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Early classical, 13c Տ. ԱՄՍԱԳԼՈՒԽ. νεομηνία, νουμηνία novilunium *Յամսամտի ամսոյն: Զողջակէզսն ամսամտից: Մասամբք տօնից կամ ամսամտիւք. Ել. ՟Ե. 2: Թուոց. ԻԹ. 6: Կող. ՟Բ. 16: *Շաբաթս եւ ամսամուտս պահել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԻՆ — (սնի, իւ, կամ սնոյ, ով.) NBH 1 0902 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 13c գ. σελήνη luna. Մոլորակ երեւելի յետարեգական, յորմէ ունի եւ զլոյս իւր, մերձաւոր երկրի քան զամենայն լուսաւորս երկնից. լուսին, լուսընկայ. թ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՂԱՆԴԻԿՈՆ — (ի.) NBH 1 1037 Chronological Sequence: 15c գ. Կաղանդ՝ ըստ որում տարեգլուխ, որոշեալ ʼի հասարակ կաղանդաց՝ որ են ամսագլուխ. *Զի՞նչ է կաղանդիկոն. օր սկզբնակ տարւոյ: Զի՞նչ է կաղանդ. ամսամուտ է. Տօմար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐԱՄՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0444 Chronological Sequence: 6c գ. νουμηνία, ἰερομηνία novilunium calendae, supplicationes menstruae. Նոր ամիս. նորիլն լուսնի. ամսագլուխ. տօն ʼի գլուխս ամսոց. կաղանդ. *Ոմանք ʼի քաղաքաց (հեթանոսաց) տօնս առնեն միանգամ յամսեան յըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԻՐԱՄՍԱԿ — ( ) NBH 2 0451 Chronological Sequence: 6c գ. ἰερομηνία, ἰερονουμηνία sacrum novilunium, sacra luna, calendae. Նուիրական նորամսութիւն. սրբազան ամսագլուխ կամ կաղանդ. *Դէպ եղեւ թերեւս արդարոյն (նոյի) ʼի գլուխս ամսոյն ծնեալ լինել յառաջին ամսոյն ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱԲԱԹԱՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 2 0457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. Մուտն ʼի պաշտօն շաբաթական՝ զեօթնեակ մի. ... *Երրորդ մասն ʼի ձէնջ մտցէ շաբաթամուտ (յն. մտցէ զշաբաթ): Ամենայն որ ելանիցէ ընդ շաբաթամուտսն: Զմտօղսն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.