ԱՄՍԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0074 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c ա.գ. μηνιαῖος, ἑπιμήνιος menstruus Սեպհական ամսոյ. ամսային. ամսաւոր. ամսօրեայ ժամանակ. ամսըւան. ... *Դադարէ անդ ամսական աւուրբք: Ամսականօք աւուրբք եկաց ʼի վերայ քաղաքին. Լաստ. ՟Գ. ԺԶ: *Ամսականօք թագաւորեալ (աւուրբք). Խոր. ՟Բ. 73: ԱՄՍԱԿԱՆ. առաւել ռմկ. որպէս օրէնք կանանց. դաշտան, եւ դաշտանական. տեռատեսութիւն. ἕμμηνος, τα ἕμμηνα menstrualis, mestruum ... *Կանանց՝ որ ըստ ամսական սահմանաց լինիցին ըստ ապականածնութեան արեանն. Կանոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՍԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: 6c ա. Տ. ԱՄՍԱԿԱՆ. ամսըւան. *Երեսունն՝ ամսային է (չափ կամ թիւ), անջրպետ մեկնութեան լուսնոյն շրջանակք. Փիլ. լին. ՟Դ. 27 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՍԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical ա. Տ. ԱՄՍԱԿԱՆ. եւ ԱՄՍՕՐԵԱՅ. μηναῖος ամսըւան *Ամք լուսնականք, այս ինքն ամսաւորք. Եւս. քր. ՟Ա: *Ածէին ստէպ ստէպ տագնապաւ յամսաւոր յօր տօնի ծննդեան թագաւորին. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 7. յն. ՛յըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՍԵԱՅ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date ա. μηνιαῖος menstruus որ եւ ԱՄՍԱԿԱՆ. որ ինչ լինի ամսոյ յամիս. այտան այա. *Հարիւրաժողովք եւ տասնաժողովք. սարսռելի՛ եւ լսել զանուանս ամսեայք պահանջողք. Բրս. վաշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՍՕՐԵԱՅ — (րէի, ից.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical ա. μηναῖος menstruus, unius mensis Ունօղ զաւուրս միոյ ամսոյ. երեսնօրեայ՝ ըստ հասակի. մեկ ամսըւան, ամսըւան մը. ... *Յամսօրէից ʼի վեր առնիցէք հանդէս: Ամենայն արու յամսօրէից եւ ʼի վեր:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՇՏԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0595 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c գ. ἅφεδρος, ἁκαθαρσία menstruum, menstrua purgatio Օրէնք կանանց. ապարահ. բղխումն աւելորդ արեան կանացի բնութեան՝ յորդեծնութեան, ի տեռատեսութեան, յամսականութեան. ամսական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0902 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. σεληναῖος lunaris. Սեպհական լուսնի. որ ինչ ա՛նկ է լուսնի. որ եւ ԼՈՒՍՆԱՅԻՆ, ԼՈՒՍՆԱՒՈՐ. եւ Ամսական. ամսաւոր. ամսօրեայ մի. *Որպէս եգիպտացիքն զլուսնականսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՆԳԱՄՍԵԱՅ — ( ) NBH 2 0098 Chronological Sequence: 12c ա. Որոյ կամ ուր են ամիսք հինգ. հինկ ամսըւան կամ ամսական. *Հինգամսեայ ժամանակ. Լմբ. յայտն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԱՄՍԵԱՅ — ( ) NBH 2 0415 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ամսական. ամսօրեայ. *Ոստայնս՝ ոչ յոլովագոյնս՝ քան եթէ ներամսեայ գործ միոյ սատարի. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՌԱՏԵՍ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 14c αἰμορροῦσα femina sanguinis profluvio laborans. (իբր ջեռատես, ջեռեալ ʼի ներքուստ.) Կին՝ որոյ ամսական արիւնն ջեռեալ՝ հոսի արտաքոյ ժամանակին ստէպ. ախտացեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 1032 Chronological Sequence: 12c ա. ἠμερινός, ἠμερίσιος diurnus. Միօրեայ. աւուր. օրուան. *Օրական, շաբաթական, ամսական, տարեկան եղեւ. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.