ԱՄՍԱՄՈՒՏ

(մտի, ից.) NBH 1-0074 Chronological Sequence: Early classical, 13c - Տ. ԱՄՍԱԳԼՈՒԽ. νεομηνία, νουμηνία novilunium *Յամսամտի ամսոյն: Զողջակէզսն ամսամտից: Մասամբք տօնից կամ ամսամտիւք. Ել. ՟Ե. 2: Թուոց. ԻԹ. 6: Կող. ՟Բ. 16: *Շաբաթս եւ ամսամուտս պահել. Ոսկ. գղ.: *Վիրք եւ յոյնք իւրեանց ամսամտովք ոչ վարին, այլ զհետ երթան այլոց. Վանակ. տարեմտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՍԱԳԼՈՒԽ — (գլխոյ, ոց.) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. νεομηνία, νουμηνία novilunium Գլուխ ամսոց. սկիզբն կամ առաջին օր ամսոյ, եւ կամ լուսնի. ամսամուտ. եւ հանդէս այնր աւուր. ամսու կամ լուսնի առջի օրը. *Յամսագլուխս ձեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼՈՒԽ — (գլխոյ, ոց.) NBH 1 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. κεφαλή caput Վերին եւ երեւելի մասն մարմնոյ մարդոյ, եւ ամենայն կենդանեաց. ... եբր. րօշ ... եւն. *Նա սպասեսցէ քում գլխոյ: Զգլուխն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՂԱՆԴ — (ի. մանաւանդ ԿԱՂԱՆԴՔ, դաց կամ դից.) NBH 1 1037 Chronological Sequence: Unknown date, 15c գ. Բառ յն. գալանտէ, (ի գալէ՛օ, կոչել). լտ. գալէնտէ. καλάνδαι calendae. Ժամանակ կոչելոյ զժողովուրդն ʼի տօն եւ ʼի հանդէս ինչ. մանաւանդ Ամսագլուխ. ամսամուտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՂԱՆԴԻԿՈՆ — (ի.) NBH 1 1037 Chronological Sequence: 15c գ. Կաղանդ՝ ըստ որում տարեգլուխ, որոշեալ ʼի հասարակ կաղանդաց՝ որ են ամսագլուխ. *Զի՞նչ է կաղանդիկոն. օր սկզբնակ տարւոյ: Զի՞նչ է կաղանդ. ամսամուտ է. Տօմար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱԲԱԹԱՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 2 0457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. Մուտն ʼի պաշտօն շաբաթական՝ զեօթնեակ մի. ... *Երրորդ մասն ʼի ձէնջ մտցէ շաբաթամուտ (յն. մտցէ զշաբաթ): Ամենայն որ ելանիցէ ընդ շաբաթամուտսն: Զմտօղսն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԵՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 2 0857 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 15c գ. Մուտ նորոյ տարւոյ. տարեգլուխ. կաղանդ. *Յամսեանն սեպտեմբերի մինն՝ յաւուր տարեմտի (ըստ յունաց). Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Տարեմուտն (հայոց՝ շարժականն) ʼի սրբումն հանդիպիւր պասեքին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.