ԶԵՂԾԱՆԵՄ

(ծի, զե՛ղծ.) NBH 1-0730 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c - ԶԵՂԾԱՆԵՄ ԶԵՂԾԵՄ. յն. պէսպէս, ἑκχέω, ἑκχύω effundo παρασύρω praepostere traho καταχράομαι abutor ἑλέγχω, ἁπατέω vinco, decipio ἁναστρέφω everto եւն. Չարաչար եղծանել, ապականել. վնասել. խանգարել, խաբել. կր. վատթարանալ. եւ Վատթարիլ. յետնիլ. սխալել. (լծ. եւ հեղձուցանել, հեղձնուլ.). ... եւն. *Եկն եգիտ՝ զեղծ զամենեսին ջրհեղեղնʼʼ. յն. ʼի վայր քարշեաց, կամ ընկլոյզ. Ոսկ. մտթ.: *Զինեւ զեղծցի անձն իմʼʼ. յն. զեղցի, իբր տառապեսցի յոյժ. Յոբ. ՟Լ. 16: *Զի մի՛ զեղծիցիմ (կամ զեղծցիմ) ինչ իշխանութեամբս իմով յաւետարանի անդʼʼ. յն. չարաչար վարիցիմ. ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 18: *Գինին զեղծէ զըմպելիսն: Մտանիցէ գաղտ ʼի տուն ընկերի իւրոյ զեղծել ինչ: Չզեղծիցի յաստուածապաշտութենէ: Վարուք ինչ զեղծիցին: Ի խորհրդական զգուշութենէն զեղծիցի. Եզնիկ.: *Ծաղր առնեն, իբրու թէ զեղծեալ ինչ իցեմք. (յն. խաբեալ): Խաբեցաք եւ զեղծեցաք: Մեծին յաղթէր, եւ փոքուն դեռ եւս զեղծէր: Ի մեծամեծսն առաքինանայ. եւ ʼի փոքունսն զեղծիʼʼ. յն. յանդիմանի, կամ յաղթի. Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: ՟Բ. 25: *Եղծայ, զեղծայ: Ինձ միայնոյ զեղծանիլ իսպառ: Գոյին կազմած զեղծեալ. Նար.: *Ի փոքուն զեղծի եւ ծառայանայ. Սարգ. յկ. ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶԵՂԾԵՄ — (ծեցի, ծեա՛.) NBH 1 0730 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ն. ԶԵՂԾԱՆԵՄ ԶԵՂԾԵՄ. յն. պէսպէս, ἑκχέω, ἑκχύω effundo παρασύρω praepostere traho καταχράομαι abutor ἑλέγχω, ἁπατέω vinco, decipio ἁναστρέφω everto եւն. Չարաչար եղծանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.