ԱՄՍՕՐԵԱՅ

(րէի, ից.) NBH 1-0075 Chronological Sequence: Early classical ա. μηναῖος menstruus, unius mensis Ունօղ զաւուրս միոյ ամսոյ. երեսնօրեայ՝ ըստ հասակի. մեկ ամսըւան, ամսըւան մը. ... *Յամսօրէից ʼի վեր առնիցէք հանդէս: Ամենայն արու յամսօրէից եւ ʼի վեր: Թուոց. ՟Գ. 15. 22. 28: ԺԸ. 16: ՟Ի՟Զ. 62: Իսկ Ղեւտ. ԻԷ. 6. *Յամսօրէէն (կամ յամսօրէից) մինչեւ ցհինգեմեանն" ա՛յլ ձ. յամսաւորէն (որ առաւել ʼի դէպ գայ յունականին): ա. գ. Կամ միոյ ամսոյ միջոց. ամսական. ա. գ. յն. ամիս աւուրց, կամ աւուրս ամսոյ. *Եւ էր ընդ նմա ամսօրեայ մի ժամանակ: Եթէ ամսօրեայ ժամանակ յաճախիցէ ամպն: Զամսօրեայ աւուրս ուտիցէք: Կերիցեն ամսօրեայ ժամանակաւ: Թագաւորեաց սեղղում ամսօրեայ մի աւուրց. Ծն. ՟Ի՟Թ. 14: Թուոց. ՟Թ. 22. ՟Ժ՟Ա. 20. 21. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 13:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Old districts of Yerevan — The Districts of Yerevan refers to administrative divisions of Yerevan, including districts and neighborhoods. Contents 1 Old districts 1.1 Shahar 1.2 Kond 1.3 Demir Bulagh (Karahank) …   Wikipedia

  • ԱՄՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c ա.գ. μηνιαῖος, ἑπιμήνιος menstruus Սեպհական ամսոյ. ամսային. ամսաւոր. ամսօրեայ ժամանակ. ամսըւան. ... *Դադարէ անդ ամսական աւուրբք: Ամսականօք աւուրբք եկաց ʼի վերայ քաղաքին. Լաստ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՍԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical ա. Տ. ԱՄՍԱԿԱՆ. եւ ԱՄՍՕՐԵԱՅ. μηναῖος ամսըւան *Ամք լուսնականք, այս ինքն ամսաւորք. Եւս. քր. ՟Ա: *Ածէին ստէպ ստէպ տագնապաւ յամսաւոր յօր տօնի ծննդեան թագաւորին. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 7. յն. ՛յըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՆ — ( ) NBH 1 405 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ) *Զինչ հաւասարութիւն է բազմաժամանակեան գիտութեան նոցա. Կոչ. ՟Ժ՟Է: *Ի տեղիս պանդխտութեան բնակեալ՝ բազմաժամանակեան է, թէպէտ եւ ամսօրեայ իցէ մեկուսութիւն. Փիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՆԴՈՂ — ( ) NBH 1 0638 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. ԴՈՆԴՈՂ որ գրի եւ ԴՈԴՈՂ. ռմկ. դանդող. Թանձրամած հիւթ. (որպէս փէլթէ, փխտի ). *Յիրար խառնի, եւ լինի թանձր զինչ դոնդող. Երզն. խրատ.: *Դոդող իմն է մածումն արեանն (ամսօրեայ սաղմն վիժեալ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0902 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. σεληναῖος lunaris. Սեպհական լուսնի. որ ինչ ա՛նկ է լուսնի. որ եւ ԼՈՒՍՆԱՅԻՆ, ԼՈՒՍՆԱՒՈՐ. եւ Ամսական. ամսաւոր. ամսօրեայ մի. *Որպէս եգիպտացիքն զլուսնականսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՃԱԽԵՄ — (եցի.) NBH 2 0318 Chronological Sequence: Early classical, 10c ն. πληθύνω, πλεονάζω, ἑπιτείνω multiplico, abundare facio, amplifico πλατύνω dilato. Բազմացուցանել. աճեցուցանել. յաւելուլ. ստէպ երկրորդել. հանապազորդել. յերկարել. ... *Բերան քո… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԱՄՍԵԱՅ — ( ) NBH 2 0415 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ամսական. ամսօրեայ. *Ոստայնս՝ ոչ յոլովագոյնս՝ քան եթէ ներամսեայ գործ միոյ սատարի. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.