ԱՄՐԱՆԱՄ

(ացայ.) NBH 1-0075 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὁχυρόομαι munior, firmor, circumsepior, circumvallor Ամո՛ւր լինել. ամրութիւն զգենուլ. զինիլ. պնդիլ. զգուշանալ. պատիլ. յապահովիլ. ամըրնալ, պատրաստուիլ. ... *Երիքով փակեալ եւ ամրացեալ էր յերեսաց որդւոցն Իսրայէլի: Զքաղաք մի ամրացեալ պարսպօք: Զամրացեալ քաղաքն. Յես. ՟Զ. 1: ՟Բ. Մակ. ԺԲ. 13. 16: *Այսպիսի առաքինութեան խրատու ամրանայցես. Ոսկ. մ. ՟Ա. 24: *Ամրանան երկոքին կողմանքն բովանդակ աւուրս ... Զկնի ամրանալոյ կողմանցն երկոցունց. Խոր. ՟Բ. 4: *Ամրացեալք ʼի գազանէն. Անյաղթ բարձր.: *Ամրանալ դրանց. Ոսկ. ես.: Իսկ Ոսկ. մ. ՟Ա. 23. *Յամենայն ձեռաց ամրացեալ". յն. ամենեցուն անձեռնարկելի: ԱՄՐԱՆԱԼ. Ապաստան լինել յամուր տեղիս. յապահովի նստել. ապաւինիլ. որջանալ. բունել. պատսպարիլ. καταφεύγω, συνφεύγω perfugio, confugio, ἑννοσσεύω nidifico ապահով տեղ քաշուիլ նստիլ. ... *Ամրանայցէք ʼի քաղաքս ձեր: Ի մեհեանն դագոնայ ամրանալ անկանէին: Զմեհեանն ամրացելովքն հանդերձ այրէր: Բնակեալդ ʼի Լիբանան, ամրացեալդ ʼի մէջ մայրից. Ղեւտ. ՟Ի՟Զ. 25: ՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 84: Երեմ. ԻԲ. 23: *Խորհէր ʼի միջոցի ամբոխին ամրանալ. Խոր. ՟Ա. 10: *Ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի. Պիտ.: *Վասն ʼի լերինս բարձունս ամրանալոյն: Ի հովիտս Խորափիտս ամրացեալ լինէին. Յհ. կթ.: *Այսօր լրումն փափագանաց ձերոց յերկինս երկնից կառուցեալ ամրացաւ. Լմբ. համբ.: *Ի հովանի թեւոց ձերոց ամրացեալ. Յհ. կթ.: *Ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն. Պիտ.: *Առ նա ամրանայ եկեղեցի. Լմբ. պտրգ.: *Ամրանալի դղեակ. Ոսկ. լս. (տպ. անմատոյց):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՑԱՆՑԵՄ — (եցի.) NBH 2 0910 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c ն. Ցանցիւ որսալ՝ պաշարել՝ ըմբռնել. ուռկանել. ցանց արկանել առ որսալ, եւ Ի վեր կամ ʼի դուրս հանել իբր ցնցմամբ. *Թո՛ղ զուռկանսդ, եւ զտիեզերս ցանցեա՛. Ոսկ. ղկ.: *Զմարդիկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.