ԱՄՐԱՓԱԿԵՄ

(եցի.) NBH 1-0076 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ն. Քաջ փակել. ամրացուցանել. աղէկ գոցել. ... *Ամրափակեմք զդրունս. Լմբ. պտրգ.: *Ամրափակեալ էր տուն կուսին յամենայն կողմանց. Վրք. հց. Ի: Պատսպարել. պաշտպանել. ամրապահեստ առնել. աղէկ պահել պահպանել. *Ընդ հովանեաւ խրատուն իւրեանց ամրափակեն զնոսա ʼի ժանեաց որսողացն դիւաց: Ամրափակէ զնուաստութիւն մեր յամենայն կործանմանէ: Մարմնական նոցա իշխանութիւն ամրափակեալ հոգեւորաւն՝ մնաց ʼի հաստատութեան. Լմբ. առակ. եւ Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.: Շուրջ ցանկել՝ պատել. περιφράττω circumvallo *Տնկագործն զծառն յամենայն կողմանց ամրափակէ քարամբք եւ փշօք, զի մի՛ յումեքէ վնասեսցի. Ոսկ. գծ.: Ապաստան առնել իբր յամուր վայր. յանձն առնել պնդագոյնս. *Ի քեզ ամրափակեմ զնոսա զամենեսեան. Լմբ. ստիպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.