ԱՄՓՈՓ

(-) NBH 1-0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա.մ. գրի եւ ԱՆՓՈՓ. (լծ. յն. ամֆի՛ շուրջանակի, յամենայն կողմանց. եւ անֆո՛, լտ. ա՛մպօ երկոքեան.) Ժողովեալ ʼի մի ʼի չորից կողմանց կամ երկուստեք, կամ երկոքումբք ափովք. հաւաքեալ. զուսպ. պինդ. պարկեշտ. ժողվտած, կծկած. ... *Իբր ժողովեալ իցեմք ամենեքեան ամփոփ միաբանութեամբ. Մծբ. ԺԹ: *Ունի յինքեան զամփոփ զլոյծ բնութիւն ջրոցն: Հաստատեալք յԱրարչէն՝ ունել ամփոփ ընդ ինքեամբ զամենայն որ ʼի միջի նոցա է. Եզնիկ.: *Լոյսն՝ որ յառաջ քան զարեգակն, ոչ էր անփոփ եւ ժողով. Եփր. ծն.: *Ամփո՛փ կալ զանձն քո ʼի քեզ: Ամփոփ (յակճիռս, կամ յաղօթս. յն. ʼի կախ) կային միտք ձեր առ ʼի լսել զանձկացեալն. Կոչ. ՟Թ. ԺԴ: *Որոց եւ ամփոփ իցէ տարրն: Զպարկեշտութիւնն եւ զզգաստութիւնն, զանփոփ հանդերձիկն. Ոսկ. փիլ. եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Մի՛ առ զարդարել, այլ առ ամփոփ զգենուլ. Կոչ. ՟Դ: *Անփոփ վարուք՝ ժողովեալ կարթիւք յարքունական կայանսն. Յհ. կթ.: *Որդիք Աստուծոյ կոչեցան, զի ամփոփ էին կեանք նոցա. Եփր. ծն.: ԱՄՓՈՓ. Անձուկ. նեղ. չափաւոր. փոքր. սուղ. ... ὁλίγος parvus, angustus *Յամփոփ գետնի կայ՝ մինչ սերմանեալ լինի. Կոչ. ՟Ե: ԱՄՓՈՓ. Անմասն. պակասեալ. զուրկ, պակաս. ... *Ես՝ որ բնաւից բարեաց ամփոփ. Շ. յիշ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶՈՒՍՊ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ա. (յորմէ Զսպել.) Ամփոփ. պարուրեալ. պնդեալ. եւ Մեկուսի. *Զուսպ եւ ամփոփ լինին մարմինք իւրեանց ʼի պղծալից ցանկութեանց եւ յաղտեղի խորհրդոց. Եփր. պհ.: *Ձեռքս եդեալ ʼի մարմինս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՈՒՇՆ — ( ) NBH 2 0038 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c ա.մ. (Իբր ունօղ զհանգոյցս, կամ որպէս համ գոյշ. համագոյշ:) Զգուշաւոր. քաջապինդ. ամփոփ. զուսպ. եւ Զգուշութեամբ. զսպելով. *Յորս հանգչի քրիստոս ʼի հանգուշն եւ ʼի հանդարտ կենդանիս. Վանակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՓ — ( ) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆՓՈՓ ԱՆՓՈՓԵԼ. Տ. ԱՄՓՈՓ. եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՓԵՄ — ( ) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆՓՈՓ ԱՆՓՈՓԵԼ. Տ. ԱՄՓՈՓ. եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ. յոլով, ծով). συναγωγή, συλλογή, σύστημα congregatio, collectio, compositio եւն. Հաւաքումն բազմութեան. եւ բազմութիւն հաւաքեալ՝ յո՛ր եւ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՌՕՏ — (ի, ից.) NBH 2 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ՀԱՄԱՌՕՏ σύντομος, συντετμημένος, ἑπίτομος brevis, concisus, praecisus, compendiosus, compendiarius. որ եւ ԿԱՐՃԱՌՕՏ. (իբր ʼի կարճոյ համօրէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՐԻՃԱՁԵՒ — ( ) NBH 2 0039 Chronological Sequence: 6c ա. ՀԱՆԳՐԻՃԱՁԵՒ συστέλλος astringens. որ եւ ՀԱՆԳՈՒՇՆ. Ամփոփ. սեղմեալ. զուսպ կամ զսպիչ. *Ըստ նոցունց պատմուճանաց ʼի միասին ձեռամբ ընդ գօտեաւն հանգրիճաձեւ ամփոփմանն. Փիլ. տեսական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՐԻՃԵՄ — (եցի.) NBH 2 0039 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. ՀԱՆԳՐԻՃԵՄ συστέλλω coarcto. գրի եւ ՅԱՆԳՐԻՃԵԼ. ռմկ. հանկուրցել. Հանգուշն կամ ամփոփ առնել. հանգոյցս իմն առնելով՝ ամփոփել. զսպել. ժողովել. հաւաքել. ... *Հանգրիճել գօտեաւ: Հանգրիճելն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՐԻՃԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0039 Chronological Sequence: 6c Նոյն ընդ վ. (=ՅԱՆԳՐԻՃԵՄ) *Զոր հանգուշն ամփոփ առնել, եւ հանգրիճեցուցանել պարտ եւ արժան էր. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԵՐՁԻԿ — (ձկի, կաւ, աց, կամ ձկան.) NBH 2 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c գ. (յն. պէսպէս ոճով.) Հանդերձ անշուք եւ աղքատին, կամ չափաւոր եւ պարկեշտ. խեղճ կամ անզարդ հագուստ, հագստիկ, լաթիկ. ... *Տո՛ւր հանդերձիկ ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.