ԱՄՓՈՓԻՄ

(-) NBH 1-0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c - ԱՄՓՈՓԻԼ Բովանդակիլ. պարագրիլ. *Ամփոփեցար անսահման. Նար.: *Անփոփեցաւ ʼի մարմին. Ագաթ.: *Ինքն յո՞ մարթ էր ամփոփել, զի չէր ուրեք մարթ ամփոփելոյ: Քանզի չգոյր ուրեք տեղի ամփոփելոյ. Եզնիկ.: Կամ ծածկիլ. թաքչել. պատկառիլ. գումարիլ. նուաճիլ. պահուիլ, կծկտիլ, քաշուիլ, սըմքիլ. ... *Ի սենեակս ղօղեալ ամփոփիցիմ: Ի քո սպառնալեաց ամփոփին քերոբէք: Ամենայն չարին երեւոյթք մերժին խափանին, եւ բնաւին ամփոփին: Իբր զհերքեալ՝ առ իս ինքն ամփոփեցայ. Նար.: *Թէ եւ թաքուն իմն ամփոփեալ, յռամիկ ազանց միջի ծածկեալ. Շ. վիպ.: *Ամփոփեսցին, եւ մտցեն երկիւղիւ ընդ Աստուծոյ հնազանդութեամբ: Առ ամփոփելոյ ընդ երկիւղիւ Արարչին. Եզնիկ.: *Արջն ամփոփեալ յորջսն. Վեցօր. ՟Թ: Կամ դարձ առնել. յեղաշրջիլ. դառնալ. ἁνακάμπτω revertor, deflecto *Սուրն Սաւուղայ ոչ ամփոփեցաւ դատարկացեալ. ՟Բ. Թագ. ՟Ա. 22: *Որք անփոփեցան ʼի պնդութիւն պահոց. Յճխ.: *Անդրէն ʼի նոյն ողջամիտ մաքրութիւնն ամփոփեալ. Պիտ.: *Գոչումն որոտման յետ հասելոյ զանձրեւ կենաց՝ ամփոփեալ յերկինս՝ առ առաքողն անդրէն դարձան. Շ. տաղ.: Կամ փակիլ. խցանիլ. դադարել. գոցուիլ, բռնըւիլ. *Ի բանալ բերանոյ իմոյ՝ ոչ եւս ամփոփեցաւ անդրէն. Եզեկ. ԼԳ. 22: *Վտակք արտասուաց քեւ անփոփեսցին. Ճ. ՟Ա.: Կամ անձկանալ. պակասիլ. *Լայնութիւն ակնկալութեանն ամենեւին իսպառ ամփոփեալ: Ո՛չ ʼի լրմանէ ամփոփեալ: Յաւէտ անձկութեամբ ամփոփին ʼի բերումն բովանդակութեան արարչական բանին հանգստեան. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.