ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0749 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ. ἱσότης aequalitas ῤυθμός proportio Հաւասարութիւն. չափակցութիւն. միաբանութիւն. միաձայնութիւն. համեմատութիւն. *Արդար այն ասի, որ զզուգաւորութիւն համեմատ էակացն պահէ. Սահմ. ՟Ժ: *(Աստուած է) այն որ ʼի թիւս եւ ʼի չափս, եւ զայնոսիկ՝ որ ʼի սոսա զուգաւորութիւնքն են, նախ եգիտ. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Զուգաւորութիւն է մայր բարեաց. (ա՛յլ ձ. զուգութիւն.) եւ անզուգութիւն՝ ծնօղ չարեաց. Եղիշ. ՟Ա: *Շարժութեանն հետեւողին (այսինքն կարգաւորութեան ձայնի) անուն իցէ զուգաւորութիւն, եւ ձայնիցն խառնել յարմարութիւն. Պղատ. օրին. ՟Բ: ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ որ գրի եւ ԶՈՒԳԱՒՐՈՒԹԻՒՆ. ἱσημερία aequinoctium Զուգօրութիւն. հասարակօրութիւն. հաւասարութիւն տըւնջեան եւ գիշերոյ. հասարակած. *Գարնանային զուգաւորութիւն. Փիլ. ստէպ: Պիտ.: Կանոն.: Վրդն. ել.: ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. Կենակցութիւն. դեգերանք. ընկերութիւն. συνουσία consuetudo *Մինոսի գնալով առ հօրն (այսինքն Արամազդայ) յամենայն ժամ զուգաւորութիւն ʼի ձեռն իննամեայ ժամանակի: Հասիր առ ասացելոցն ʼի ձէնջ բարի արանց զուգաւորութիւնն. իսկ ʼի չարացն զուգաւորութենէն անդառնալի՛ իսկ փախիր. Պղատ. օրին. ՟Ա. ՟Թ: ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. σύζευξις conjugium συνάφεια copulatio Լծակցութիւն. ամուսնութիւն. *Կանա՛յք սիրեցէ՛ք զարս ձեր, իբրեւ զի մի մարմին էք զուգաւորութեամբ. Ածազգ. ՟Ժ՟Գ: *Որք միշտ ծնանելն կարեն, միշտ մերձենան ʼի զուգաւորութիւն. Նիւս. բն.: *Ո՞վ եկաց ʼի կարգս ծննդականի առանց զուգաւորութեան. Ճ. ՟Գ.: *Ի քահանային օրհնութենէ ընդունել զնշան զուգաւորութեան իւրեանց. Յհ. իմ. ատ.: *Զորս համոզէ զայր եւ զկին՝ մնալ ʼի նոյն զուգաւորութեանն հաւատացելոյն ընդ անհաւատին. Ոսկ. ՟ա. կոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. (յածականէս Զոյգ.) ἱσότης aequalitas Հաւասարութիւն. հանգիտութիւն. եւ Միաբանութիւն. համաձայնութիւն. որ եւ ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ասի. ... *Երրեակն առաջին հաստատ եցոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ որ եւ ԱՇՆԱՅԻՆ. μετοπωρινός autumnalis Սեպհական ժամանակի աշնան. *Զըստ տարւոյն զուգօրութիւնս, զգարնանայինն եւ զաշնանայինն: Զաշնանայինն՝ փոխանակ ժողովելոյ ամենայն պտղոց: Յաշնանային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 425 Chronological Sequence: 6c, 7c, 11c, 13c գ. συγγένεια cognatio, adfinitas, correlatio, ἁναλογία analogia Ազգակցութիւն. մերձաւորութիւն. յարաբերութիւն. ձայնակցութիւն. համեմատութիւն. *Որոց բաղազանութիւն են երեք. ներկային ընդ յարաձգին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՊԱՏԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0699 Chronological Sequence: 8c, 13c գ. διπλόη duplicitas Կրկին գոլն. եւ նմանութեամբ՝ Կեղծաւորութիւն. *Որ էապէսն է բարի, պարզ եւ մեկնակայ տեսիլ է բնութեամբ, ամենայն երկպատկութեան եւ առ ընդդէմն լծորդութեան օտար. Նիւս. կազմ. ՟Ի՟Բ: Իսկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱՒՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0749 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳՕՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: 6c գ. ԶՈՒԳՕՐՈՒԹԻՒՆ ἱσημερία aequinoctium որ գրի եւ ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. հասարակօրութիւն, հասարակաւորութիւն. այն է Հասարակած. ըստ յն. հաւասարօրութիւն, եւ ըստ լտ. գիշերահաւասար. գիշեր ցօրեկ հաւասար եղած օրը. ... ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՊՐՇԵՄ — (եցի.) NBH 1 0904 Chronological Sequence: Early classical, 10c ն.չ. ԼՊՐՇԵՄ ԼՊՐՇԻՄ. ἁπαναισχύνομαι, ἁναιδεύομαι impudenter ago. Լպիրշ լինել. լրբիլ. լրբաբար գործել. անամօթիլ. յանդգնիլ. ժպրհիլ. երեսը պատռիլ, երեսի ջուրը կորսընըցնել. ... *Եթէ ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՊՐՇԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0904 Chronological Sequence: Early classical, 10c ձ. ԼՊՐՇԵՄ ԼՊՐՇԻՄ. ἁπαναισχύνομαι, ἁναιδεύομαι impudenter ago. Լպիրշ լինել. լրբիլ. լրբաբար գործել. անամօթիլ. յանդգնիլ. ժպրհիլ. երեսը պատռիլ, երեսի ջուրը կորսընըցնել. ... *Եթէ ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆՈՒՄՆ — (նման.) NBH 1 0929 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c գ. μίξις mistura κράσις, εὑκρασία temperantia σύζευξις conjunctio եւն. Խառնելն, եւ իլն. խառնութիւն. խառնուած. խառնուրդ. որպէս Բաղադրութիւն կամ զանգումն ո՛ր եւ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍԱՐԱԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0052 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Հաւասարութիւն. միաբանութիւն. կցորդութիւն. *Հանդերձեալ էր առ հասարակաւորութիւն միաբանութեան եւ խօսից գալ. Փիլ. լին.: *Երկոքինն դիպեսցին հասարակաւորութեամբ միջին տրամագծին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.