ԶՈՒՏ

(զտոյ, ոց.) NBH 1-0750 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c, 13c, 14c ա. (յորմէ Զտել.) καθαρός, ἅκρατος, ζωχρός, ἀπλοῦς purus, merus, sincerus, simplex (լծ. թ. սատէ. եւ հյ. յստակ. տե՛ս եւ ՍԱՏԱԿ.) Պարզ, պարզեալ. մաքուր. սուրբ. անխառն. ջինջ. սոսկ. ... *Դրուագեաց ոսկւով զտով. ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 21: *Զտեալ զխորհուրդս մեր. այսինքն զուտ եւ մաքուր լինել խորհրդոցն: Դիւրագթելի մտացն ʼի չարին արկածից զո՛ւտ լինելոյ. Լմբ. պտրգ.: *Ականակերպ՝ աղիւսանման, զուտ, երկնագոյն, ջինջ. Ագաթ.: *Ճշմարիտ եւ զուտ խնդութիւն է կրել ինչ նեղութիւնս վասն Քրիստոսի. Ոսկ. գծ.: *Զուտ եւ իսկապէս բարի. Ոսկիփոր.: *Զուտք եւ զուարթունք: Զուտ եւ յստակ պատկեր Աստուծոյ: Ո՛չ զուտ բարի՝ մարդ. Վրդն. ծն.: *Զի թէ ʼի զուտ տան պէտք են խնամածու հովի (կամ հովուի)ʼʼ. այսինքն ʼի պարզ եւ հասարակ տան. Գր. տղ. առ տուտ.: ԶՈՒՏ (2-1052) *Հատանել ʼի նոցունց զխանութս արծաթոյ զըտոյ առ ʼի պէտս մարդկան. Ղեւոնդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՋԻՆՋ — ( ) NBH 2 0674 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ա. ἁπηλίδοτος purissimus եւն. մաքուր. զուտ. պարզ. յստակ. վճիտ. տնաղօտ. փայլուն. շողշողուն. *Սու՛ր սու՛ր ... սրեա՛ց, ջի՛նջ լեր. յն. լե՛ր ʼի շողիւն. Եզեկ. ՟Ի՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Barouir sévag — Parouir Sévak  Pour l’article homonyme, voir Paruyr Sevak (Ararat).  Parouir Sévak …   Wikipédia en Français

  • Parouir Sevak — Parouir Sévak  Pour l’article homonyme, voir Paruyr Sevak (Ararat).  Parouir Sévak …   Wikipédia en Français

  • Parouir Sévak —  Pour l’article homonyme, voir Paruyr Sevak (Ararat).  Parouir Sévak Parouir S …   Wikipédia en Français

  • ԱԿԱՆԱԿԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. Վճիտ եւ մաքուր՝ փայլուն իբրեւ զականս. կամ պայծառ իբր յաղբերականց կիտեալ. յստակ. անխառն. զուտ, փայլուն .... ըստ յն. լուսանշոյլ կամ յստակափայլ. διαυγής, διαυγέστατος pellucidus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. ἅκρατος, ον merus, um որպէս պրս. նապ, պապէի նապ: Անջուր. գինի անխառն. ... *Բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս: Բաժակ ʼի ձեռին Տեառն՝ գինի լի անապակ արկեալ: Ա՛ռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈՒՐ — ( ) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ἅπυρος ignis expers Չանցեալ ընդ հուր. յոր չիցէ մերձեալ հուր. իբր զուտ. անարատ. կամ առանց հրոյ. *Պատուական առաւել քան զոսկի անհուր. Ես. ՟Ժ՟Գ. 12: *Մի՛ անհուր՝ ողջակիզին սպանդ մեռցի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՐՈՒՐ — ( ) NBH 1 0205 Chronological Sequence: 6c ա. Որ ոչ ունի զմրուր. պարզեալ ʼի մրրոյ. զուտ. յստակ. մաքուր. անդիրտ. ... *Զձէթն հրամայեաց գոլ անմրուր: Բարիո՛ք եւ անմրուրն, ʼի մաքուր եւ ʼի պարզեալ նիւթոյն պատրաստութիւն. Փիլ. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՆԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0580 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c ն. ԳՈՒՆԱՒՈՐԵՄ ԳՈՒՆԱՒՈՐԻՄ. Գունագեղել. ներկել. ... մանաւանդ կր. Գոյն առնուլ կամ զգենուլ. տարրանալ. տպաւորիլ. ձեւանալ. *Բազում կերպարանս նման նմին գունաւորելʼʼ. այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0751 Chronological Sequence: Early classical, 10c ն. καθαίρω purifico πυράζω եւ πυρόω եւ πειράζω igne probo, examino, purgo Զուտ կացուցանել. պարզել հրով. մաքրել. յստակել. ջինջ եւ անխառն առնել. խալլ էթմէք (իբր հալելով զատել.) *Իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.