ԱՄՕԹԽԱԾ

(ի, ից.) NBH 1-0078 Chronological Sequence: Early classical ա. ԱՄՕԹԽԱԾ ԱՄՕԹՂԱԾ αἱσχυντερός, σεμνότατα , ἀγνός verecundus, pudicus, pudens, honestissimus Գրի եւ ԱՄՕԹՂԵԱԾ, ԱՄՕԹԼԵԱԾ. որ եւ ԱՄՕԹԱԳԵՂ. Գեղեցիկ ամօթով խածեալ կամ խայծեալ. առ գեղեցկութեան եւ պարկեշտութեան շիկնեալ. պատկառոտ. պարկեշտ. ամըչկոտ, խպնկոտ. ... *Շնորհք ʼի վերայ շնորհաց՝ կին ամօթղած: Նախ քան զամօթխածն ծագեսցին շնորհք. կամ յառաջ քան զամօթղածն նախ շնորհքն եկեսցեն. Սիրաք. ՟Ի՟Զ. 19: Ոսկ. եփես. եւ Մտթ. ի Սիրաքայ.: *Ողջոյն տամ ամօթխած այրեաց. Ածազգ. ՟Ը: Իսկ Եփր. համաբ. *Արուեստգիտութիւն (տեռատեսին) բժշկութեան դիպեցաւ ամօթղեած տանջանացն". իմա՛ իբր ամօթածու. պատկառելի:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԱՉԿՈՏ — ( ) NBH 1 0052 Chronological Sequence: 14c ա. առաւել ռմկ. իբր ամըչկոտ, խըպնկոտ: Ոսկիփոր.: Տ. ԱՄՕԹԽԱԾ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՐԿԵՇՏ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c ա. πάναγνος pudicissimus, castissimus եւ πάνσεμνος valde venerandus, magnificus Ամենեւին պարկեշտ. համեստ. ամօթխած. եւս եւ՝ նազելի եւ պատկառելի. ամենայն մեծարանաց արժանի. ամենամաքուր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱԳԵՂ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՄՕԹԽԱԾ. *Առաքինութիւնն լուսատեսիլ է, եւ բնութիւնն պատկառոտ ամօթագեղ. Փիլ. լին. ՟Բ. 35: *Ամօթագեղ ամուսնացելոցն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. αἱσχύνης γέμος, αἱσχυντήλος, κατησχήμμενος pudoris ac ignominiae plenus Լի կամ լցեալ ամօթով. խայտառակ. նշաւակեալ. ամօթապարտ. խաղք խայտառակ. ... *Քան զայս չարչարանս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱՂԷԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date ԱՄՕԹԱՂԷԾՈՒԹԻՒՆ եւ ԱՄՕԹՂԵԱԾ. փոխանակ գրելոյ ԱՄՕԹԽԱԾ. ԱՄՕԹԽԱԾՈՒԹԻՒՆ. Մեկն. պօղ. ստէպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԼԵԱԾ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄՕԹԽԱԾ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹՂԱԾ — (ի, ից.) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՄՕԹԽԱԾ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹՂԵԱԾ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date ԱՄՕԹԱՂԷԾՈՒԹԻՒՆ եւ ԱՄՕԹՂԵԱԾ. փոխանակ գրելոյ ԱՄՕԹԽԱԾ. ԱՄՕԹԽԱԾՈՒԹԻՒՆ. Մեկն. պօղ. ստէպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 1 1104 Chronological Sequence: Unknown date Որպէս զկին եղեալ թոյլ եւ մեղկ, կամ լիրբ. *(Որք ամօթխած կանայք երեւէին), ʼի վեր հայելով տեսանեն, եւ երեւեցուցանեն զինքեանս քեզ կնացեալ. Նեղոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0028 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. σώφρων, σεμνός modestus, honestus καθεστώς compositus. Զգաստ, որպէս Պարկեշտ. ամօթխած. հեզ. հանդարտ. ցածուն. նազելի. պատկառելի. պատուական. եւ Չափաւոր. խոհական. զգօն. ... *Կուսան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.