ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ

(ից, կամ աց) NBH 1-0079 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԱՅԲԲԵՆ ԱՅԲԲԵՆՔ ԱՅԲ ԵՒ ԲԵՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ. Հայկական նշանագիրք ողջոյն. ալփաբետք. *Ալֆավիդայ. յայնմ տեղւոջ՝ ուր այբբենքն են գրեալ: Կոմիտաս արար զերգս շարականաց հայերէն այբբենիւք, որոյ սկիզբն է այս, Անձինք նուիրեալք. Մաշտ. ջահկ.: Վրդն. պտմ.: *Զհռովմայեցի եւ զհելլենացի ստացայ զխրատ (զուսումն), բայց զայբ եւ բեն (կամ զայբ եւ զբեն) վայրենւոյս այսորիկ (գեղջուկ եգիպտացւոց) ոչ երբէք ուսայ. Վրք. հց. ձ: *Գրէ նմա նախ զայբ եւ զբենսն: Ուսաւ զայբ եւ բենս. Լմբ. սղ.: *Մեկնեաց զայբուբենսն զամենայն: Ի հայերէն այբուբենսն. Ճ. վրք. ածաբ.: *Ի վերայ այբուբենիցն յարմարեալ շարագրեաց: Ըստ թուոյ այբուբենացն գրոյ (լատինացւոց՝ իգ) վանորայս շինեաց. եւ այսպէս կատարեաց զամենայն այբբենքն. Մարթին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼՓԱԲԵՏՔ — (տաց.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c գ. ԱԼՓԱԲԵՏՔ կամ ԱՂՓԱՓԵՏՔ. Այբուբենք. այբ եւ բենք. յնչ ալֆա վիտա կամ պիդա. եբր. եւ ար. ալէֆ պէթ կամ էլիֆպէ. *Առանց ալփափետաց ուսուցանէ: Նշանագիրս աղփաբետաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՓ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՓ ԱՂՓԱԲԵՏՔ. Տ. ԱԼՓ, ԱԼՓԱԲԵՏՔ. որ եւ ԱՅԲ, ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՓԱԲԵՏՔ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՓ ԱՂՓԱԲԵՏՔ. Տ. ԱԼՓ, ԱԼՓԱԲԵՏՔ. որ եւ ԱՅԲ, ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԲԲԵՆ — (ից, կամ աց,) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԱՅԲԲԵՆ ԱՅԲԲԵՆՔ ԱՅԲ ԵՒ ԲԵՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ. Հայկական նշանագիրք ողջոյն. ալփաբետք. էլիֆպա, էլիֆպէ *Ալֆավիդայ. յայնմ տեղւոջ՝ ուր այբբենքն են գրեալ: Կոմիտաս արար զերգս շարականաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԹՐ — (կամ աթր, թեր, թերբ.) NBH 1 0354 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. Բառ յն. ա՛րթրօն. ἅρθρον յորմէ լտ. artus, articulus Նոյն է յասորինաթ, կամ հաթ. այսինքն Տարր. եւ Յօդ, որպէս ս, դ, ն. (ուստի եւ Աթութայք, տառք, այբուբենք.) *Առանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.