ԱԶԳԱՏՈՀՄ

(ի, իւ, կամ աւ, աց, ից, օք կամ ովք.) NBH 1-0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c գ. φυλή , tribus, συγγένεια , cognatio Առանձին տոհմ ազգի. զարմ, ցեղ. սօյ, սինսիլէ *Զազգատո՞հմն իմ խնդրես, թէ վարձուոր: Եղեն ժառանգութիւնք նոցա յազգատոհմի հօրն իւրեանց. Տոբ. ՟Ե. 17: Թուոց. ՟Լ՟Զ. 12: *Երկոտասան ազգատոհմացն. Եղիշ. յես.: *Ազգատոհմն Ղուկայ էր յԱնտիոք քաղաքէ. Եւս. պ. ՟Գ. 4: Ազգականք. մերձաւորք. խըսըմ, ագրապա *Զազգատոհմ եւ զոչխար եւ զարջառ թողին յերկրին ʼի գեսեմ: *Ազգատոհմօքն իւրեանց հանդերձ: Լուան որ շուրջ զնովաւ էին, եւ ազգատոհմ նորա: Ի գաւառի եւ յազգատոհմի եւ ʼի տան իւրում. եւ այլն: *Հանդերձ ամենայն ազգատոհմիւն. Խոր. ՟Բ. 24: *Ազգատոհմաւ ʼի յառաջադէմսն նկրտեալ. Սարգ. ՟բ. յհ.: *Զաղէտ զազգատոհմիցն եւ զամենայն քաղաքին. Վրք. հց.: Ազգ մարդկան. *Պատիւ փառաց՝ որ զմերով ազգատոհմովքս պատեաց. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 10:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. συγγένεια , cognatio Ազգատոհմ. ազգականութիւն. համացեղութիւն. սօյ սօփ *Նոցա՝ եւ հայոց թագաւորացն մի ազգաւորութիւն էր տոհմին. Բուզ. ՟Գ. 6: *Տուն եւ ազգաւորութիւն եւ գաւառ ո՛չ էր ընտանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԽԱՆԱՏՈՒՆ — (տան, անց.) NBH 1 0865 Chronological Sequence: 10c, 13c գ. Տուն եւ տեղի եւ ազգատոհմ իշխանի, իշխանաց, կամ իշխանութեան. *Ամրոց մի յիշխանատանն աղձնեաց. Արծր. ՟Ե. 8: *Խորհուրդ արարեալ իշխանացն եւ իշխանատանացն հայոց մեծաց. Ուռպել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՏՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0273 Chronological Sequence: Early classical գ. Մի տուն կամ մի ազգատոհմ գոլն. մնակակցութիւն. *Փլուզին քակեցին զմիալեզու միաբանութեանն իւրեանց շինութիւն միատնութեան. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՀՄ — (ի, իւ կամ աւ, ից կամ աց, իւք.) NBH 2 0887 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c գ. δῆμος pars tribus, populus γένος, γενεά , ἕθνος gens, genus, generatio συγγένεια cognatio πατριά familia, parentela. (լծ. պ. թ. թուխմ, թուխում,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՒՆ — (տան, տամբ, տանց, տամբք.) NBH 2 0891 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. οἵκος, οἱκία, οἵκημα , οἵκησις, οἱκίσκος domus, habitatio, habitaculum, aedes, aedificium. (լծ. լտ. տօմուս ի յն. տօ՛մոս, որ եւ ՏԱՆԻՔ.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՆ — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c մջ. ἅγωμεν, φέρε, φέρε δή, φέρε οὗν age, agedum, eja. Աղէ՛. հա՛պա. բե՛ր. ... (ըստ յն. ա՛ծ. բե՛ր. ածու՛ք. արասցու՛ք.) *Օն արի՛ք գնասցուք. Օն եկայք եւ մեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.