ԱՅԳՈՐԵՄ

(եցի.) NBH 1-0080 Chronological Sequence: Early classical, 10c չ. ԱՅԳՈՐԵՄ որ եւ ԱՅԳԱՒՈՐԵԼ. գրի եւ ՅԱՅԳՈՐԵԼ. ԱԳԵՒՈՐԵԼ. Որպէս թէ այգօրել, բարիլուսի երթալ. (լծ. լտ. աւկու՛րօր բարեմաղթել.) Կամ ընդ այգն աւուրն յանդիման լինել մեծի ումեք, եւ ողջունել. գալ յատեան հրաւիրանաւ. կոչիլ եւ մտանել ʼի հրապարակ արքունի. հրաման առնուլ կամ տալ. ... Ուստի եւ ԱՅԳՈՐԵԼԻ ՏԵՂԻ՝ է դահլիճ. ... *Մարդիկ հանապազօր յայգորել ելեալ մտանէին. Բուզ. ՟Ե. 22: ԺԱՄ ԱՅԳՈՐԵԼԻ՝ է ժամանակ ատենի. *Իբրեւ եղեւ ժամ այգորելի թագաւորին պարսից, եւ ամենայն թագաւորք եւ իշխանք իւր եւ մեծամեծք իւր այգորեալ կային արքային պարսից, յամեաց (Արշակ) գալ յայգորել թագաւորին պարսից Շապհոյ. Բուզ. ՟Դ. 20: *Ընդ ջեռնուլն արեգական՝ մինչ ագեւորեալքն մտանէին առաջի Ամիրային: Ի ժամու՝ մինչեւ ագեւորեալքն կամէին մտանել զառաջեաւ. Արծր. ՟Դ. 2: *(Թագաւորն) նստեալ ʼի տեղւոջ՛յայգորելի". յն. ʼի հրամանատեղի. χρηματιστήριον ՟Ա. Եզր. ՟Գ. 15:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԳՈՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ʼի բայն ԱՅԳՈՐԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.