ԸՆԴԵԼՈՒՑԱՆԵՄ

(ուցի, ուցեալ.) NBH 1-0770 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ն. ἑθίζω assuefacio γυμνάζω exerceo πείθω adstringo, concilio Նոյն ընդ Ընդելացուցանել. սովորեցուցանել, մարզել, կրթել. ... *Ընդելուցանելով զմիտս իմ մարդկակիր լինել. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ընդելոյց զնոսա տէրն մեր յառաջագոյն: Նախ յառաջագոյն ընդելոյց զբերան ʼի ճաշակ գինւոյ իւրոյ. Եփր. համաբ.: *Ընդելանէին ընդելուցանէին (զզօրս). ՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 15. յն. մի բայ, կրթէին: *Զի ժամանակաւն ընդելուցանիցեն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 17: *Զմատաղ մանկունս առ սակաւ սակաւ ընդելուզանեն (յուսումն): Մարքն (թռչնոց) զձագսն սակաւ սակաւ ընդելուզեալ՝ ʼի բարձունս թռուցանեն. Ոսկ. յհ. ՟Գ. եւ ՟Ժ՟Բ: (Լինի անխտիր գրել ց, եւ զ. որպէս փլուցանել եւ փլուզանել. այլ քանզի ընդելուզանել եւ ընդելուցանել են զանազանեալ, վասն որոյ զգուշալի է չգրել նոյնպէս):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.