ԱՅԴՐ

(-) NBH 1-0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, κᾁνταῦθα hic, ibi, huc Այդանօր. ʼի դմին տեղւոջ. յայդ վայր. հոտ տեղը, հոտ տեղ. ... *Նստարո՛ւք դուք այդր: Տեսանե՞ս, զի՞նչ ծերք տանդ Իսրայէլի գործեն այդր: Մի՛ մնասցէ այդր քար ʼի քարի վերայ: Նստարո՛ւք այդր: Է՞ ոք այդր այր. ասասցես, թէ ո՛չ է. եւ այլն: *Ոչ ինչ պիտոյ է այդր մեկնութիւն, այլ զի կատարեսցուք զասացեալսն. Կոչ. ԺԵ: ա. ԱՅԴՐ. ա. Որպէս այդ. դ. *Ի դրախտի այդր: Գրեցի ձեզ ʼի թղթի այդր: Ծն. ՟Գ. 1: ՟Ա. Կոր. ՟Ե. 9:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԴ — (այդր կամ այդորիյ, այդմ, յայդմանէ կամ յայդմ, այդու կամ այդուիկ. այդք կամ այդոքիկ, այդց կամ այդոցիկ. յայդցանէ կամ յայդոցիկ կամ յայդց, այդոքիւք. գեր. ցուց.) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c դեր. ցուց. ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀՈԿ — ( ) NBH 1 0031 Chronological Sequence: 7c, 12c, 14c գ. Վնաս. զեան. յանցանք. ստգիւտ. ահուկ, զէն. ... *Մերթ դեղոց ահոկ դնէք, եւ մերթ պատկերացն եւ նկարուց. Վրթ. քերթ.: *Յորդորէ գողանալ, եւ ուսուցանէ՝ թէ ո՛չ է ահոկ, եւ ոչ վասն այդր պատժիս. Լմբ. սղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴԱՆՕՐ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Early classical, 12c մ. Այդր. յայդմ տեղւոջ. ատ տեղը, հոտ. ... *Այդանօր լո՛ւր զիմս հառաչանք յերկինսդ. Քեզ նուիրեմ այդանօր. Լմբ. պտրգ. եւ Սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՐԷՆ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c մ.ա. Առ ʼի զարդ կամ թարմատար վարի բառս՝ նշանակ իրիք կրկնութեան. (զի յայլ լեզուս չդնի ինչ.) որպէս այսրէն. անդրէն. վերստին. նորէն. ... կամ այդր. ʼի դմին վայրի, ʼի դոյն իսկ. ʼի դոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՐԷՆԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. Այդր ʼի բուն եւ ʼի նոյն երկրի կամ ʼի քաղաքի ծնեալ, բնակ. αὑτόχθων indigena բուն տեղացի, երկրցի, քաղաքացի. ... *Եկացն եւ պանդխտաց, որ եղիցին ձեզ իբրեւ այդրէնածինք. Եզեկ. ԽԷ. 22 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՏԻ — ( ) NBH 1 0096 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c մ. ԱՅՏԻ. որ եւ գրի ԱՅԴԻ. ἑκεῖθεν, ἑντεῦθεν istinc, illinc Ի տեղւոջէդ յայդմանէ. եւ յայդց իրաց. տակից, հոտկից. ... *Եւ ոչ այտի ոք առ մեզ անցանել: Ե՛լ այտի. եւ ասէ Յովաբ, չելանեմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄԱՐ — ( ) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. ἁναρίθμητος innumerabilis Որոյ չիք համար կամ թիւ. անթիւ. անթուելի. անհաշիւ. համրանք չունեցօղ. ... *Զենուին արջառս եւ ոչխարս անհամարս եւ անթիւս (յն. մի բառ)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՈՒՆ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅοικος, ἁνέστιος domo et sede propria carens Ոյր չիք տուն եւ բնակարան առանճին. անյարկ. եւ Որոյ չգուցեն ընտանիք. տուն տեղ չունեցօղ. ... *Օտար առաջի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՒՆՈՒՏ — ( ) NBH 1 0360 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c ա. Արիւնաւոր. ունօղ արեան. *Մարմին արիւնուտ եւ կակղագոյն բաղկացոյց. Պղատ. տիմ.: յն. ἕγχυμον հիւթոտ ա. ԱՐԻՒՆՈՒՏ. ա. իբր Արիւնոտ եւ Արիւնագոյն. *Տուաւ ծերոյն միայնոյ միս հում արիւնուտ. Վրք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.