ԱՅԴՔԱՆ

(ոյ.) NBH 1-0081 Chronological Sequence: Unknown date, 12c - Տ. ԱՅԴՉԱՓ, եւ ԱՅՍՔԱՆ, ատքան, ատչափ. ... *Զայդքան բազմութիւն հաւատացելոց ջանայք խախտել. Շ. թղթ.: *Ոչ գնեմ այդչափ ծանրագնոյ ... ոչ տամ այդքանոյ պակաս. Ոսկ. ապաշխ.: *Զի՞ է զի եւս՝ նուազ միշտ, եւ դու այդքան ստուար: Ընդէ՞ր այդքան զանգիտող ես. Մխ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԴՉԱՓ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. Ա՛ՅԴՉԱՓ. τοσοῦτος, τοσούτῳ tantus, tanto Այդքան. այդու չափով կամ աստիճանաւ. այդպիսի, եւ այդպէս. ատչափ. ... *Այլ այն զի՞նչ է առ այդչափ մարդիկդ. Յհ. ՟Զ. 9: *Պատմեսջի՛ր զայդչափ մեծութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՐԱՍԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c չ. ԱՊԱՐԱՍԱՆԵՄ ԱՊԱՐԱՍԱՆԻՄ ἁπαυθαδιάζομαι insolesco եւն. Ըմբոստանալ. ըմպահկել. անսանձ եւ անսաստ լինել. գլուխ քաշել, թօթվել, խեռութիւն ընել. *Ընդէ՞ր ապարասանես, ընդէ՞ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՐԱՍԱՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ձ. ԱՊԱՐԱՍԱՆԵՄ ԱՊԱՐԱՍԱՆԻՄ ἁπαυθαδιάζομαι insolesco եւն. Ըմբոստանալ. ըմպահկել. անսանձ եւ անսաստ լինել. գլուխ քաշել, թօթվել, խեռութիւն ընել. *Ընդէ՞ր ապարասանես, ընդէ՞ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՅՆՉԱՓ — ( ) NBH 1 0638 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. Այդչափ. այդքան. ... *Որչափ ի վեր են, դոյնչափ ի խոնարհ են, եւ դոյնչափ յամենայն կողմանց շուրջ զերկրաւ. Եզնիկ.: *Որչափ խօսիս զմեծամեծսդ, դոյնչափ զաստուծոյ զօրութիւնն յայտ առնես. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՐԲԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0907 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 12c Տ. ԼՐԲՈՒԹԻՒՆ. *Անամօթութեամբ զրպարտէ, եւ լրբանօք բամբասէ. Իսիւք.: *Յանդգնութեան եւ լրբանաց. Մաքս. եկեղ.: *Լրբանօք ասես. Մաշկ.: *Յոյժ անվայելուչ էր իմոյս լրբանաց ʼի վեր տարրանալ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐԾԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 1120 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c ն. κατασπάω, καταβάλλω, καταιρέω , κατασκάπτω, στρέφω, ἁνατρέπω եւն. distraho, destruo, dejicio, everto, diruo եւն. Քարշելով ʼի վայր ընկենուլ. արկանել. ձգել. եւ Քակել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԳԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. χοιρογρύλλιος chirogrillum եւ cuniculus. իտ. coniglo. Ծակարար կամ ծակամուտ կենդանի՝ կարճոտն, գէր, եւ երկչոտ, որպէս նապաստակ փոքրիկ, կամ մուկն մեծն, կամ ոզնի անփուշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈԳՆԱՀԱՆՃԱՐ — ( ) NBH 2 0364 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 12c Տ. ԲԱԶՄԱՀԱՆՃԱՐ. *Սեղան զեղեալ ամենալին՝ յոգնահանճար խոհարարին. Յիսուս որդի.: *Որ այդքան յոգնահանճարս գտանին ժամանակիս առ խուզմունս իմաստիցն խորս. Նանայ.: *Յառաջեալ ʼի գիտութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱՂ — (ի, ից.) NBH 2 0449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁμυδρός, ἅρροστος, ἅτονος , λεπτός languidus, obscurus, exilis, tenuis σμικρός parvus, mediocris եւն. Նուազ ըստ որակի. որպէս Աղօտ. մեղմ. թոյլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂԳԱՄ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0461 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. որ եւ ՇՈՂԳԱՄ. սալղամ, շէլղէմ, շէլճէմ. Արտամիք նման բողկի՝ սպիտակ եւ մորենագոյն խառն, դոյզն կծութեամբ, այլ ծանրահոտ, բոլորակ տափարակ կմ գլանաձեւ: Գազիան: Բժշկարան.: *Պտուղք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.