ԱՅԻ

(-) NBH 1-0082 Chronological Sequence: Early classical մջ. Ա՛ՅԻ՛. որպէս այո՛. կամ ա՛յ, ո՛վ դու. *Նա ասէ. ա՛յի՛, չիք ինչ հնար. թէ կամիք, եւ թէ ոչ, բայց թէ մտանեմ. ՟Գ. Մակ. ՟Ա. 9: (յն. այլազգ է:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԵՐԱ — (այի կամ այ.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: 6c, 12c ՀԵՐԱ կամ ՀԷՐԱՅ. Ἤρα aer, Juno. որ եւ ՀԵՌԱ, ՀԵՌԱՍ, եւ այլն. Բառ յն. ի՛րա որ եւ Այեր. այսինքն օդ, եւ Չաստուածուհի օդոյ. *Հերա զօդ (նշանակէ). Փիլ. տեսական.: *Զարամազդ առասպելաբանէ, եւ զհէռա: Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԷՐԱՅ — (այի կամ այ.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: 6c, 12c ՀԵՐԱ կամ ՀԷՐԱՅ. Ἤρα aer, Juno. որ եւ ՀԵՌԱ, ՀԵՌԱՍ, եւ այլն. Բառ յն. ի՛րա որ եւ Այեր. այսինքն օդ, եւ Չաստուածուհի օդոյ. *Հերա զօդ (նշանակէ). Փիլ. տեսական.: *Զարամազդ առասպելաբանէ, եւ զհէռա: Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՒԴԱՅ — (այի, այ.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա.գ. ՅՈՒԴԱՅ ՅՈՒԴԱՅԱԿԱՆ ՅՈՒԴԱՅԵԱՆ. Ἱούδα, ἱουδαῖος, αῖοι Juda, judaeus, judaicus. Ազգն Յուդայի որդւոյ Յակոբայ Իսրայէլի. ցեղն Յուդայ, յորմէ ծագեաց եւ Քրիստոս. այլ յետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՍՔԱ — (այի.) NBH 2 0601 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 13c գ. ՊԱՍՔԱ եւ ՊԱՍԵՔ. Բառ եբր. ֆասէխ, ֆէսախ. այսինքն անցք. եւ յն. փասխա . πάσχα pascha. (լծ. լտ. passio., կիրք, չարչարանք. եւ իտ. passare. անցանել.) որ ըստ մեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԵՆՆԱ — (այի.) NBH 2 0939 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. φαινής, ἁνεμών anemone, vaccinum, saliunca. Անուն ծաղկի եւ բուսոյ՝ բազմատեսակ. հասարակօրէն ծնունդ է կաղաբուսից՝ դիւրաւ հոսելի յերեսաց հողմոյ, կամ ըստ պլինիոսի՝ ոչ լինի բացեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒԹԱՅ — (այ կամ այի.) NBH 2 1049 Chronological Sequence: 14c գ. ռմկ. գութան կամ քութան. Արօր մեծ՝ ահագին մեքենայիւ, բազում լծովք եղանց. որպէս տասն եւ հնգետասան զոյգ արջառովք ʼի խորագոյնս հերկել զկորդ երկիր. *Գութա մի բոլոր ետ յիշատակ (ʼի վանս արծուաբեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՍԻԱ — I. (այի, իւ.) NBH 1 1059 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c գ. ԿԱՍԻ ԿԱՍԻԱ. Նոյն եւ յն. լտ. κασία, κασσία casia, cassia. եբր. գէծիա, եւ ֆաննակ (իբր փիւնիկեան). իտ. canella. ռմկ. տարչին. որ եւ ԴԱՐԵՃԵՆԻԿ, ԿԱՍԻՄՈՆ. Բոյս եւ ներքին կեղեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻԴՐԱ — (րայ կամ այի, իւ.) NBH 2 0097 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ՀԻԴՐԱ. Բառ յն. ὔδρα hydra. որ եւ ՀԻՒԴՐԱ, ՀԻՒԴՐԱՍ, ՀԻԴՐԱՅ, ՀԻԴՐԻԱՅ. Ջրային օձ. ըստ առասպելաց՝ որպէս վիշապ մեծ եւ բազմագլխի՝ վերառեալ ʼի կարգ աստեղատանց. իրօք՝ անուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻԴՐԱՅ — (րայ կամ այի, իւ.) NBH 2 0097 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ՀԻԴՐԱ. Բառ յն. ὔδρα hydra. որ եւ ՀԻՒԴՐԱ, ՀԻՒԴՐԱՍ, ՀԻԴՐԱՅ, ՀԻԴՐԻԱՅ. Ջրային օձ. ըստ առասպելաց՝ որպէս վիշապ մեծ եւ բազմագլխի՝ վերառեալ ʼի կարգ աստեղատանց. իրօք՝ անուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱՆԱՄ — (աս, այի, այ, անալ.) NBH 2 0256 Chronological Sequence: Unknown date, 9c Տ. ՄԵՐՁԵՆԱԼ. *Մերձանամ ʼի նա: Մերձանալ յոգի արդարոյն: Մերձանային առ յովբ: Մերձանամ յաստուածային սեղանս: Ուժեղապէս ʼի հոգիսն մերձանայ: Ծագիւ միով միայն մերձանային ʼի կենցաղս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.