ԱՅԼԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0083 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c մ. ἅλλως aliter, ἅλλεπως alio quodam modo Այլով օրինակաւ. այլազգ. ուրիշ կերպով. ... *Այլաբար է առ ʼի յԱստուծոյ բարին, եւ ա՛յլ առ ʼի մարդոյ ... Այլաբար է գիտնականն առ յԱստուծոյ, եւ այլաբար առ ʼի մարդոյ: Այլաբար Պղատոն ստորաբաժանէ զտեսականն, եւ այլաբար Արիստոտէլ. Սահմ. ՟Ժ. ԺԶ: *Ընդ այն դուռն եմուտ Քրիստոս յաշխարհս, որպէս եւ մեք, թէպէտ եւ այլաբար (այս ինքն ʼի կուսէ), սակայն ծնունդ ասեմք. Սանահն.: Իսկ ԱՅԼԱԲԱՐ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿԻ, է այլաբանաբար, նշանակաւ. *Ըստ նշանակի այլաբար (տնկագո՛րծ) անուանի վերակացուն վարդապետ. Սարկ. քհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԶԳ — ( ) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c ա. այլազգ կամ Ա՛ՅԼԱԶԳ Նոյն ընդ ԱՅԼԱԶԱՆ. Ա՛յլ. ἔτερος, ἅλλος, ἅλλο aliud, diversus, alius *Ոչ ոք ʼի թագաւորաց այլազգ ինչ սկիզբն կալաւ լինելոյ: Ոչ այլազգ ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԳՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Որ եւ ԱՅԼԳՈՒՆԱԿ. Այլագոյն՝ ըստ բ. նշ. διάφορος differens, diversus, ἑναντίος contrarius Տարբեր. այլազգ. այլազան. նորօրինակ. աննման. օտար. հակառակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶԳԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0085 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՅԼԱԲԱՐ. *Յայսմ տեղւոջ այլազգապէս տրամատէ. Անյաղթ պերիարմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0088 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c, 12c մ. ἅλλως aliter, alio modo Այլաբար. այլազգ. *Ո՛չ օտար, կամ այլապէս քան զհօրն: Եւ ես ո՛չ այլապէս դատիմ, բայց եթէ որպէս հայր: Զոր ինչ եւ մարգարէացաւ, ոչ այլապէս էառ զկատարումն, այլ՝ որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՌՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0272 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.գ. μέλλων, ον futurus, um, ἕπειτα posterum Որ ինչ ապա առնի, կամ առնելի է. որ յետոյ ունի լինել. լինելոց. գալոց. հանդերձեալն. ըլլալու,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՒՍ — ( ) NBH 1 0705 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c շ.մ. ἕτι etiam, adhuc, quoque, amplius, ultra որպէս թէ՝ Եւ սա. եւ այս. այսինքն Նաեւ. այլեւ. տակաւին. ա՛յլ աւելի. եւ այլ առաւել. ա՛լ. ... *Եւ բուսոյց եւս: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԵՐԿՈՒԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0771 Chronological Sequence: Unknown date ԸՆԴԵՐԿՈՒԱՆԱՄ ԸՆԴԵՐԿՈՒԻՄ. διστάζω dubita, ambigo Յերկուանալ. դանդաղիլ երկբայութեամբ. երկպառակիլ. *Զամենայն տեսակ տանջանաց, զոր ինչ եւ կամիս հասուցանել ʼի վերայ իմ, մի՛ հեղգար, եւ մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԵՐԿՈՒԻՄ — (ուեալ.) NBH 1 0771 Chronological Sequence: Unknown date չ. ԸՆԴԵՐԿՈՒԱՆԱՄ ԸՆԴԵՐԿՈՒԻՄ. διστάζω dubita, ambigo Յերկուանալ. դանդաղիլ երկբայութեամբ. երկպառակիլ. *Զամենայն տեսակ տանջանաց, զոր ինչ եւ կամիս հասուցանել ʼի վերայ իմ, մի՛ հեղգար, եւ մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.