ԱՅԼԱԳՈՒՆԻՄ

(եցայ.) NBH 1-0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c ձ. ԱՅԼԱԳՈՒՆԵՄ ԱՅԼԱԳՈՒՆԻՄ Այլագոյն լինել. յայլ գոյն կամ ʼի կերպարան փոխիլ. այլակերպիլ. այլայլիլ. փոփոխիլ. յեղաշրջիլ. փոխուիլ, ուրիշ կերպ ըլլալ. ... ἁλλοιόομαι, μεταπίπτω mutor, immutor, degenero *Մարմին իմ այլագունեաց յիւղոյ: Այլագունեաց արծաթն սպիտակ: Այլագունեալ իցէ նշանն ʼի մորթն. Սղ. ՃԸ. 24: Ողբ. ՟Դ. 1: Ղեւտ. ԺԳ. 7: *Աստեղք նուաղեցան, օրն այլագունեաց. Ոսկ. համբ.: *Երիկամունք իմ այլագունեցան: Վարտիք նոցա ոչ այլագունեցան. Սղ. ՀԲ. 21: Դան. ՟Գ. 94: *Մարդն մահկանացութեամբ այլագունեցաւ. Կամրջ.: *Ոչ թէ ինքն ʼի կերպարանս ինչ այլագունեալ անձրեւն՝ յերկնից բաժանեալ իջանէ. Կոչ. ԺԴ: Եւ ձեւանալ. կերպարանիլ. *Այլագունեալ առաջի նորա (Դաւիթ), որպէս թէ ʼի Սաւուղայ պատգամաւոր է առաքեալ. Լմբ. պտրգ. (հայի ʼի Սղ. ԼԳ. ուր եւ Վրդն. *Այլագունեաց զբանս իւր"):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԳՈՒՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ն. Այլագոյն առնել. յայլ գոյն կամ ʼի կերպարան շրջել, եւ այլազգ կացուցանել. այլայլել, փոխել. յեղաշրջել. այլակերպել. ἁλλοιόω muto, diversum reddo, vario, μεταβάλλω… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.