ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ

(զին կամ զնի կամ նւոյ, զանց,) NBH 1-0789 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c ա.գ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ եւ ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՈՒՆ. βασιλικός , βασιλείδης, βασιλείδιον regius, regis filius, regulus βασιλικοί aulici, regis amici et ministri Որ է յազնէ կամ յազգէ եւ ʼի տանէ թագաւորաց. թագաւորազգի. թագազարմ. եւ Մերձաւորք թագաւորի, աւագանի. պալատականք. ... *Անդ էր թագաւորազն մի. Յհ. ՟Դ. 46: *Որդի թագաւորազնոյն. Յհ. իմ. եկեղ.: *Լինել նոցա պատուականագոյն եւ առաւել թագաւորազն քան զայլ Արշակունիս. Խոր. ՟Բ. 21: *Ի զուարճանալ թագաւորին (Հերովդի) հանդերձ թագաւորազամբ. Գանձ փառ. յհ. մկ.: *Ուր ընդդէմ դարձեալ թագաւորազանց ոմանց. Եղիշ. ՟Գ: *Յոր նախ չոգայն ʼի թագաւորազանց բողբոջն յԱշոտ. Յհ. կթ.: *Ազատ քան զթագաւորազունս նա՛ է, որ յախտիցն ազատ է. Բրսղ. մրկ.: *Ի ձեռն սուրբ որոջին, եւ թագաւորազն կուսին Հռիփսիմեայ. Արծր. վերջ: *Ի տանէ թագաւորազուն. Խոր. առ արծր.: *Թագաւորազուն մանուկ: Իբրեւ զթագաւորազուն բողբոջ. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՈՒՆ — (զին կամ զնի կամ նւոյ, զանց,) NBH 1 0789 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c ա.գ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ եւ ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՈՒՆ. βασιλικός, βασιλείδης, βασιλείδιον regius, regis filius, regulus βασιλικοί aulici, regis amici… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔԱՅԵԱՆ — (ենի.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date ա. Թագաւորական, կամ թագաւորազն. *Արքայեան տիկին. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔԱՅԿԱՂՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: 12c գ. Կաղնի թագաւորական. ծառն արքայական կաղնոյ. (որ ըստ ոմանց է ընկուզի, եւ ըստ այլոց նշենի.) *Մարտենի, արքայկաղնի: Յաղագս արքայակաղնեաց անկելոյ. Վստկ. ՟Մ՟Խ. ՟Մ՟Ծ՟Ա: *Մեծաբանեալ սնափառէր կաղնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀԱՆՇԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0522 Chronological Sequence: 10c ա. Նշանաւոր գահու. թագաւորազն. *Արշակունեաց գահանշանաց. Նար. մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԳԱԶԱՐՄ — (ի, ից.) NBH 1 0788 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԹԱԳԱԶԱՐՄ ԹԱԳԱԶՆ. Տ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ. *Դարձեալ զորդւոյ թագազարմին՝ բանիւ լուծեր զախտըս ջերմին: Թագազարմից լոյս երամին՝ համապայծառ է պանծալին. Յս. որդի.: *Մայր Աստուծոյ Մարիամ, դուստր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԳԱԶՆ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0788 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԹԱԳԱԶԱՐՄ ԹԱԳԱԶՆ. Տ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ. *Դարձեալ զորդւոյ թագազարմին՝ բանիւ լուծեր զախտըս ջերմին: Թագազարմից լոյս երամին՝ համապայծառ է պանծալին. Յս. որդի.: *Մայր Աստուծոյ Մարիամ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԱՐՄ — (ի, ից.) NBH 1 0789 Chronological Sequence: Early classical, 12c ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԱՐՄ ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԳԻ, գոյ, գեաց. Տ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ. *Ուր էր թագաւորազարմ իշխան ոմն՝ դուքս կոչեցեալ, փեսայ գոլով թագաւորին. Ժող. հռոմկլ.: *Ոչ զոք ʼի թագաւորազգեաց եւ ʼի դիւցազանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԳԻ — (գոյ, գեաց.) NBH 1 0789 Chronological Sequence: Early classical, 12c ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԱՐՄ ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԳԻ, գոյ, գեաց. Տ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ. *Ուր էր թագաւորազարմ իշխան ոմն՝ դուքս կոչեցեալ, փեսայ գոլով թագաւորին. Ժող. հռոմկլ.: *Ոչ զոք ʼի թագաւորազգեաց եւ ʼի դիւցազանց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՅՍԵՐԱԶԱՐՄ — (ի, ից.) NBH 1 1046 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ է ʼի զարմէ կայսեր. թագաւորազն. *Ծիրանազգեցիկ կայսերազարմիցն թագ պարծանաց. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՍԱԿԱՀԻՒՍ — (ի, ից.) NBH 2 0662 Chronological Sequence: 10c ա. Որում հիւսի կամ դնի պսակ. պսակակապ. թագաւորազն . *Տոհմ արշակունեաց ... պատուապարգեւից պսակահիւսից. Նար. մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.