ԹԱԼԱՆԱՄ

(ացայ.) NBH 1-0791 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c չ. ԹԱԼԱՆԱՄ ἑκλύομαι dissolvor որ եւ ԹԱԼԿԱՆԱԼ, Թուլանալ. նուաղիլ. ընդարմանալ. թմրիլ. եւ Ցնորիլ կամ շարժլիլ նուաղութեամբ. որ եւ ասի ԹԱԼԹԱԼ ԽԱՂԱԼ. մարմրիլ. ... *Փոխեաց նա զգոյն իւր, եւ եղեւ նա իբրեւ զթալացեալ. Եսթ. ՟Ժ՟Ե. 10: *Փառաւորեցաւ ʼի լերին անդ, եւ թալացան անկան աշակերտքն յահէն. Ոսկ. ես.: *Մինչչեւ կատարելապէս թմբրիլ եւ թալանալ (կամ թալալ) եւ ընկղմիլ, ʼի զկնի այնր ʼի միւս եւս գինարբուս պատրաստին. Փիլ. տեսական.: *Ոչ ամենայն թալանալ եւ ցնորել մարդկան ʼի դիւէ է. Եզնիկ.: *Վաստակեալ լքեալ թալացեալ. Յհ. կթ.: *Որ ծարաւի է ... թալանայ, եւ այսր անդր տատանի. Լմբ. սղ.: *Հոգւով եւ մարմնով թալացեալ նուաղիմ. Վրդն. սղ.: *Ուշագնաց եղեւ իբրեւ զթալացեալ. Ոսկիփոր.: *Քուն զթալանալն ասէ ʼի տեսլենէն, զոր օրինակ աչք ʼի բազում լուսոյ այլայլին. Տօնակ.: *Ամենեքեան առ հասարակ հանդերձ թագաւորաւն թալացեալ էին ʼի ծաղուէ. Բուզ. ՟Դ. 3:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.