ԹԱՄԲ

(ի, աց.) NBH 1-0794 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 12c, 14c գ. ἑπίσαγμα ephipum στρῶμα, φάλαρα stramen, phalerae Կազմած գրաստուց ʼի նիստ հեծելոյ ընդ ազդերօք նորա. համետ. ալուխ, ... *Թամբ ʼի նուսն դնեն անդէն մատաղ տիոցն. Ոսկ. մ. ՟Գ. 6: *Սանձս եդեալ էր, եւ թամբս հարեալ. Ոսկ. ծաղկզրդ.: *Զձին սանձաւ թամբաւ առ եւ գնաց. Բուզ. ՟Զ. 8: *Զերիվարսն իւր թամբօք եւ սանձիւք. Մխ. դտ.: եւ Կանոն.: *Ի թամբս եւ ʼի բեռն եւ ʼի պախուցս. Զքր. կթ.: *Ի վերայ թամբօք ձիոյ նստած լինիս: Թէ ջորին թամբօք եւ լկամօք լինի. Ոսկիփոր.: ԹԱՄԲ. κωλέα, κωλαία armus, crus Ազդր կենդանւոյ. պուտ. ... *Եփեաց խոհակերն զազդրն եւ զթամբն որ զնովաւʼʼ. յն. մի բառ. ՟Ա. Թագ. ՟Թ. 24: *Է ձուկն, որոյ իբրեւ խոզի պառակաց՝ թամբ ʼի վերայ կողիցն կայ. Եզնիկ. (որպէս թէ թամբաձեւ ազդր):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՕԹՆ — (թին, թնի, թան, թամբ կամ թիւ. թանք, թանց, թնից, թամբք. եօթեան, եանք, թեամբք.) NBH 1 0706 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c, 14c ա. ԵՕԹՆ ի ձեռ. գրի, ԵՒԹՆ, ԵԱՒԹՆ, ԻՒԹՆ (որպէս եւ ածանցմունք իւր.) ἐπτά septem Միջինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՄԲԱՏԵԱԿ — ( ) NBH 1 0794 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 18c գ. ԹԱՄԲԱՏԵԱԿ ԹԱՄԲԱՏՈՑ. Գրգլեակ. զգեստիկ. հանդերձիկ. քուրձ. անարգ հանդերձ որպէս թամբ արկեալ զանձամբ. կամ ծածկոյթ մինչեւ ʼի թամբն, այսինքն յազդերս. քուրջ, չուլ .... (որպէս եւ թէմպէ ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՄԲԱՏՈՑ — ( ) NBH 1 0794 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 18c գ. ԹԱՄԲԱՏԵԱԿ ԹԱՄԲԱՏՈՑ. Գրգլեակ. զգեստիկ. հանդերձիկ. քուրձ. անարգ հանդերձ որպէս թամբ արկեալ զանձամբ. կամ ծածկոյթ մինչեւ ʼի թամբն, այսինքն յազդերս. քուրջ, չուլ .... (որպէս եւ թէմպէ ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԵԼԷՆ — ( ) NBH 2 0078 Chronological Sequence: 13c Բառ անստոյգ. թերեւս Սուր մեծ՝ պահեալ ʼի թամբ ձիոյ լախտի. Թղթ. դաշ.: որպէս եւ Հաւալանի սուր տրդատայ ասի յայլոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՌԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0600 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. ἁγέλη (յորմէ թ. աղըլ, աղլը ). ovile եւ grex. պ. պէռէգ. (լծ. եւ փարախ). Բակ ոչխարաց. եւ Հօտ խաշանց. եւ Մակաղատեղ. ... *Եկն ʼի պառակս հօտիցն՝ որ առ ճանապարհաւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԽՏ — ( ) NBH 2 0684 Chronological Sequence: Unknown date Արմատ յաջորդ բային (=ՍԱԽՏԵՄ). որպէս Թամբ ձիոց՝ թերեւս սախդիյան մորթովք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐԱՒԱՆԴ — ( ) NBH 2 0791 Chronological Sequence: Early classical գ. ՎԱՐԱՒԱՆԴ կամ ՈՍԿԻ ՎԱՐԱՒԱՆԴ. Սպաս եւ զարդ ձիոյ. սար. թամբ, կամ վարապան՝ պարաւանդ՝ դանդանաւանդ. Տե՛ս եւ ՈՍԿԵՍԱՐ. *Բազում նժոյգս զարքունական ձիոց՝ արքունի օճառովք՝ ոսկի վարաւանդ ապրդմովն տայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.