ԹԱՒԱԼԻՄ

(եցայ.) NBH 1-0800 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 14c կ. եւ ձ. κυλέομαι volvor, volutor ἑπιστρωννύμι insternor, substernor Տապալիլ. հոլովիլ. գլորիլ. շրջշրջիլ. ոլորտանալ. եւ Թարթափիլ. տարածիլ. եւ Հակիլ. միտել. գլորտըկիլ, փռուիլ, պառկիլ. *Քարինք սուրբք թաւալին յերկրի նորա: Հող ʼի գլուխ լինէին, առաջի թաւալէին. (յն. պաղատէին): Անկեալ յերկիր՝ թաւալէր եւ փրփրեայր: Ընդ մոխիր թաւալեսցինʼʼ. յն. տարածեսցին. (ռմկ. փռուին.) Զաք. ՟Թ. 16: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 15: Մրկ. ՟Թ. 20: Եզեկ. ՟Ի՟Է. 31: *Ընդ մոխիր թաւալեալ: Անկեալ թաւալէին առաջի նորա. Ագաթ.: *Ի մոխիր եւ յաճի՞ւն թաւալիցիք. Եղիշ. ՟Գ: *Թաւալեցաք ʼի տղմի. Փարպ.: *Թաթաւիմ տղմով, թաւալիմ ʼի մեղս. Ժմ.: *Ի մարմնոյս փափկութիւնս թաւալելով. Փիլ. ՟ժ. բան. որ եւ Փիլ. իմաստն. *Ոչինչ էր սորա մասն, որ թաւալեցաւ առ մանուկնʼʼ. այսինքն միտեցաւ: *Հռութ առ հեռաւոր ազգականաւն թաւալեցաւ. (ռմկ. պառկեցաւ ). Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԹԱԹԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0790 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 13c ն. ԹԱԹԱՒԵՄ βάπτω tingo, mergo μολύνω polluo, inqino εἱσκυκλέω voluto φυράω misceo, subigo περιβάλλω afficio որ եւ ԹԱԹԱՂԵՄ, ԹԱԹԱԽԵՄ. գրի եւ ԹԱՒԹԱՒԵԼ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՒԱԼԱՆԻՄ — ( ) NBH 1 0800 Chronological Sequence: Early classical ձ. Իբր Թաւալիմ, կամ թաւալանամ. հոլովիլ, խոնարհիլ. *Սեմէի թաւալանէր առաջի ոտիցն Դաւթի. Եփր. թագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.