ԱՅԼԱՂԱՆԴ

(ի, ից կամ աց կամ ոց.) NBH 1-0086 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c - Տ. ԱՅԼԱԿՐՕՆ. *Իմաստունն ոչ միայն զհամազգիս մարդիկ եւ զբարս, այլ եւ զայլազգիս եւ զայլաղանդս ապրեցուցանէ. Փիլ. լին. ՟Գ: *Ամաչեմ ʼի հեթանոսաց եւ ʼի հրէից եւ յայլաղանդոց, կամ յայլաղանդիցն. Ոսկ. եբր. եւ Մանդ. ԻԳ: *Մի՛ մոլորիլ ʼի սնոտիապատիր բանս այլաղանդացն: Զգուշացոյց յայլաղանդիցն պատրանաց. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Ե. ՟Զ: *Զգինի իմաստից հելլենացւոց, կամ հրէից, կամ այլաղանդոցն՝ մի առանց խորհելոյ եւ քննելոյ ըմպեր եւ աշակերտիր. Լմբ. առակ.: *Որ առաքելական աւանդից եւ հետեւողաց նոցին հետեւող, իբր այլաղանդ թշնամանէին. Սկեւռ. լմբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱՓԱՌ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c ա. ἐτερόδοξος heterodoxus, aliter sentiens Այլաղանդ, այլահաւատ. իբր ունօղ զօտար փառս այս ինքն զվարկ մտաց, զկարծիս ʼի հաւատս. մոլորեալ մտօք. հերձուածող. դաւանանքը տարբեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 1031 Chronological Sequence: 8c ա. Այլաղանդ. չարափառ. անհաւատ. *ոչ ուստք ʼի վարդապետէն մերմէ եւ ʼի տեառնէն՝ օտարուսումնականաց զայսպիսի միայնակ աստուածագիտութիւն առաջի ընկենուլ ʼի ծաղր կատականաց. Ղեւոնդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.