ԹԱՓԱՌՈՒՄՆ

(ռման.) NBH 1-0802 Chronological Sequence: 8c, 11c գ. Տ. ԹԱՓԱՌԱՆՔ. *Որք առաքելական քարոզութեամբն ժողովեցան ʼի մեղացն թափառմանէ. Յհ. իմ. եկեղ.: Իսկ Մագ. ՟Ծ՟Դ: *Կաքաւողացն խխնջիւնս եւ սռնջանս, եւ ոտիւք թափառումնʼʼ. իբր շրջաբերութիւն հանդերձ դոփմամբ ոտից:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱԽԲԱԽՈՒՄՆ — (խման.) NBH 1 423 Chronological Sequence: 11c գ. որ եւ ԲԱԲԱԽՈՒՄՆ. Ստէպ բախումն ʼի միմեանս, որպէս ʼի ծափելն, եւ այլն. *Կաքաւողացն ... ոտիւք թափառումն, եւ դաստակօք անյօրինաբար բախբախումն. Մագ. ՟Ծ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՐԹԱՓԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0798 Chronological Sequence: Early classical գ. որ եւ ԹԱՐԹԱՓՈՒՄՆ. Թափառումն, դեգերանք, յածումն. ... *Պահեսցուք զանձինս մեր ʼի թարթափանց ցանկութեանց. Ոսկ. ՟ա. թես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓԱՌԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0801 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ԹԱՓԱՌԱՆՔ πλάνη vagatio որ եւ ԹԱՓԱՌՈՒՄՆ. Ընդ վայր յածումն. *Ոչ դժուարելով ընդ թափառանսն եւ ընդ յածումն: Զօտարութիւնս ստէպ ստէպ, եւ զմիմեանց վերայ թափառանս մոլորանացն. Փիլ. իմաստն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԼՈՐԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0294 Chronological Sequence: 6c գ. πλάνη erratio, error. Թափառումն. մոլորումն. *Զօտարութիւնսն ստէպ, եւ զմիմեանց վերայ թափառանս մոլորանացն. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0295 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. πλάνη, πλάνησις error, erratio, seductio, vagatio. Մոլորիլն. խոտորումն. թիւրութիւն. մոլար ընթացք կամ վարդապետութիւն, խաբէութիւն. պատրանք. եւ Թափառումն. ելք արտաքոյ ուղւոյ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԱՇՐՋՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0467 Chronological Sequence: 5c գ. περιδρομή circumcursio, itio, vagatio. Շատաշուրջն լինել. բազմայածութիւն. թափառումն. *Շատաշրջութիւն, վաճառականութիւն, եւ կրպակաց շահք փախչելի՛ է եղբայրութեանն. Բրս. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՐՋԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0496 Chronological Sequence: Unknown date գ. Թափառումն. յածումն. ասդին անդին պտըտիլն. *Ասեմ ցշրջագնացութեան դեւսն. քարշեցէ՛ք զիս արտաքս, եթէ կարէք. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Ոմանք փառամոլեալք յանառակ շրջագնացութենէն. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՌՆՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0740 Chronological Sequence: 11c գ. ՍՌՆՉԱՆՔ որ եւ ՍՌՆՋԱՆՔ. Սռինչք. եւ Շռնչան՝ որ հանէ զձայն որպէս շռնչիւն. *Զի՞նչ ձեւ զմայլական պարառաբար կաքաւողացն խնջիւնս եւ սռնջանս, եւ ոտիւք թափառումն: Եւ այլ ուրեմն խնձորս սռնչանս անդամաբեկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.