ԹԵՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0808 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c, 12c գ. Նուազութիւն. պակասութիւն. անկատարութիւն. յետնութիւն. պակսութիւն. ... *Հասակի թերութիւն առնէ զնա աշխարելի. Լմբ. ժղ.: *Ո՛չ զթերութիւն իւր ճանաչէ, եւ ոչ զառ ʼի գործսն յառաջել գիտասցէ. Բրս. հց.: *Պա՛րտ է փոքր մի տանել թերութեան առնն. Խոր. ՟Գ. 63: *Թերութիւն բանից, կամ բարուց, մտաց, հաւատոց: Կատարելութիւն ʼի թերութեան: Անպակաս աճելութիւն լրման թերութեան: Թերութիւն վրիպանաց: Նախնոյն թերութիւն. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԹԵՐԻ — ( ) NBH 1 0151 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա.մ. Ուր չիք թերութիւն. կատարեալ. ամբողջ. անպակաս. եւ աննուազ. լիով. ... *Անթերի բնութիւն: Լրութիւն անթերի: Անթերի մարդկութեամբն. Նար.: *Յորմէ աղաչէ անթերի մնալ. Խոսր.: *Զվարդապետութիւնն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0157 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. Ոչ գոլն լի. չունելն զլրումն. թերութիւն. անկատարութիւն. թերակատարութիւն. եւ անյագութիւն. լեցուն չըլլալը՝ ու չիլըցուիլը. ... *Յանլիութիւն աւուրց հայելով պատանւոյն. Խոր. ՟Գ. 3: *Ի տոկոսիսն մեծ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. ԱՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՆԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ. ἁτέλεια, τὸ ἁτελές imperfectio Պակասութիւն կատարելութեան. թերութիւն. պակասութիւն. ... *Յանկատարելութենէ հաղորդ լինել կատարողական հանճարոյ: Կերակուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. ԱՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՆԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ. ἁτέλεια, τὸ ἁτελές imperfectio Պակասութիւն կատարելութեան. թերութիւն. պակասութիւն. ... *Յանկատարելութենէ հաղորդ լինել կատարողական հանճարոյ: Կերակուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅՈՒՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0209 Chronological Sequence: 5c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἁπόγνωσις, ἁνελπιστία abjectio spei, desperatio Յուսահատութիւն. թերութիւն յուսոյ. լքումն. ... *Որք անյուսութեամբ լան զհրաժարեալսն. Յճխ. ՟Ժ՟Բ: *Ի տարակուսանս եւ յանյուսութիւն ազգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԿՐՕՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 451 Chronological Sequence: 12c գ. Բարեպաշտութիւն. բարեկարգութիւն. εὑσέβεια religio *Եւ լինի աղագաւ յառաւել զգուշութենէ կարծեաց՝ թերութիւն բարեկրօնութեան. Գր. տղ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0806 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. Անկատարութիւն բանի. եւ Փոյթն գտանելոյ թերութիւն ʼի բանս այլոց. *Ոմանք առ թերաբանութիւն վերծանելով ... եւ ոչ առ յօգուտ զգիրս. Փիլ. սամփս.: *Ճանաչել զհերձուածողացն թերաբանութիւն, եւ զանմիաբանութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0806 Chronological Sequence: Early classical գ. τὸ ἁτελές imperfectio, opus imperfectum Անկատարութիւն. թերութիւն. պակասաւորութիւն. *Էր ոմն ʼի վեր քան զնա, որ զնորա թերակատարութիւնն լնուլ կարէր. Եզնիկ.: *Չի՛ք ինչ թերակատարութիւն ʼի գործս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԴԲՈՒՆԴ — (բունդք.) NBH 1 0952 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. Խորտաբորտ մասունք. անհարթ տեղիք. կամ Թերութիւն. պակասութիւն. ծակուծուկ տեղւանք. *Զփայտ խեղաթիւր եւ ոստովք վարակեալ առեալ դրօշեաց, եւ նմանեցոյց զնա պատկերի մարդոյ, եւ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՍԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1098 Chronological Sequence: 7c գ. Թերութիւն. կէս մասն. *Ապողինարի, որ կիսամասնութեամբն դաւանէր զտնօրէնութիւն փրկական բանի. Թէոդոր. մայրագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.