ԱՅԼԱՊԷՍ

(-) NBH 1-0088 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c, 12c մ. ἅλλως aliter, alio modo Այլաբար. այլազգ. *Ո՛չ օտար, կամ այլապէս քան զհօրն: Եւ ես ո՛չ այլապէս դատիմ, բայց եթէ որպէս հայր: Զոր ինչ եւ մարգարէացաւ, ոչ այլապէս էառ զկատարումն, այլ՝ որպէս եւ ասաց իսկ. Ոսկ. յհ.: *Այլապէս ʼի միմեանց վարեմք. Յհ. իմ. ատ: *Այլապէս զինքն կերպարանեալ: Այլապէս ʼի մեզ ինքեան ցուցաք զօրինակ պատկերի նմանութեան տեառն. Յհ. կթ.: *Թէ եւ այլապէս կարծէք. Շ. թղթ.: ա. Կամ իբր այլազգ. ա. *Այլապէս կարգօք անջրպետեմք ʼի միմեանց. Լմբ. պտրգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԳՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c ա.մ. Տ. ԱՅԼԱԳՈՒՆԱԿ. *Նովին մարմնովս յարեայ ʼի գերեզմանէն, եւ ոչ այլգունակ մարմնով. Տօնակ.: *Եւ որ այլգունակ ձեռոց վնասք. Խոսր.: *Այլապէս այլում թուի, եւ այլգունակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼՊԷՍ — ( ) NBH 1 0090 Chronological Sequence: 5c, 6c մ. Տ. ԱՅԼԱՊԷՍ. ԱՅԼԱԶԳ. ἁλλοῖος, ἁλλοῖον aliter, dissimiliter *Բազբաղայս ա՛յլ երբեմն այլպէս պատճառելով: Այլ օրինակ փորձեն մարդիկ զկեանս վարուց, եւ այլպէս Աստուածութիւն. Փիլ.: *Այլազգագոյն եւ այլպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱԶ — (ու, ուց, կամ ոյ, ոց, կամ ի, ից.) NBH 2 0851 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. Նոյն է եւ ռմկ. դարզ. τρόπος, τύπος , σχῆμα, μορφή, γένος modus, forma, figura, genus. Կերպ. եղանակ. ձեւ. տիպար. օրինակ. ասրաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 1028 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 14c մ. ἁλλοτρίως, ξένως aliene, alia ratione, peregrine. Իբրեւ օտար. օտար օրինակաւ՞ տարօրինակ. եւ Պանդխտաբար. *Սրտմտութիւն նորա օտարաբար դատեսցի, եւ դառնութիւն նորա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՐԻՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 1034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. լտ. exemplum, exemplar. յն. պէսպէս. իբրու ὐπόδειγμα . Օրէն եւ քանոն իմն առաջի եդեալ առ ʼի նմանել. նախատիպ. տիպ. յարացոյց. ... *Օրինա՛կ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.