ԹՇՈՒԱՌԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0816 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ταλαίπωρος miser եւն. Թշուառ անձն, կամ իր. չուառական. տառապեալ. ... Տե՛ս ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 21: Սղ. ՟Ճ՟Լ՟Զ. 8: Իմ. ՟Գ. 11: ՟ԺԳ. 10: *Թշուառականք են, որ ոչ զառաքինութեան փափագումն անապակ ընկալան: Զմարմին զօրէն գերեզմանի կրելով՝ զթշուառական զոգիսն ʼի նմա թաղեցին. Փիլ.: *Կատարէր ʼի վերայ թշուառականին (Վասակայ). Փարպ.: *Ծառայս թշուառական: Յայտնել թշուառականիս. Նար.: Կամ իբրեւ Աղէտաւոր. աւաղելի. ողբալի. աշխարելի. *Աւա՛ղ թշուառական պատմութեանս. Խոր. ՟Գ. 60: *Թշուառական բանիցս. Լմբ. սղ.: *Ել ʼի դրախտէն յայս թշուառական կենցաղս: Թշուառական կորստեան ամբարշտաց. Նախ. ծն. եւ Նախ. իմաստ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՂԵՌՆԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0654 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ա. ԵՂԵՌՆԱՅԻՆ ԵՂԵՌՆԱՒՈՐ. ἁθλιώτατος miserrimus ὁλέθριος nocivus, exitiosus Չար. ժանտ. դժնեայ. թշուառական. վնասակար. կորստական. սատակչական. *Ի կորեանց առիւծուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԵՌՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0654 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ա. ԵՂԵՌՆԱՅԻՆ ԵՂԵՌՆԱՒՈՐ. ἁθλιώτατος miserrimus ὁλέθριος nocivus, exitiosus Չար. ժանտ. դժնեայ. թշուառական. վնասակար. կորստական. սատակչական. *Ի կորեանց առիւծուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՇՈՒԱՌ — (ի, աց.) NBH 1 0816 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ԹՇՈՒԱՌ ἅθλιος, ταλαίπωρος, δυστυχής , οἱκτρός miser, miserabiis κακοδαίμων (որ է չարադեւ, եւ չարաբախտ.) infelix. որ եւ ԹՇՈՒԱՌԱԿԱՆ. Որ է ʼի դժուարին կամ ʼի դժբախտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՐԱՒԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0156 Chronological Sequence: 8c, 11c ա.մ. ἁδικώτερος injstior Առաւել անիրաւ. արտաքոյ իրաւանց. *Ողորմելի է (առաւել) եւ թշուառական, առ անիրաւսն՝ անիրաւագոյնն. Նիւս. թէոդոր.: *Որ այսր ʼի խնդիր արկանիցի, անիրաւագոյնս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՂՈՔ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ԱՆՈՂՈՔ ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ. Որ ոչ ողոքի աղաչանօք. անամոքելի. անմեղկելի. խիստ. որ կակղնալ չի գիտեր. *Թշուառական, ծառայելով բազմաց եւ անհաշտ եւ խիստ եւ անողոք տերանց. Փիլ. լին.: *Անողոք աններելի սրտմտութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ԱՆՈՂՈՔ ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ. Որ ոչ ողոքի աղաչանօք. անամոքելի. անմեղկելի. խիստ. որ կակղնալ չի գիտեր. *Թշուառական, ծառայելով բազմաց եւ անհաշտ եւ խիստ եւ անողոք տերանց. Փիլ. լին.: *Անողոք աններելի սրտմտութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԱՅԵԼԵԱԼ — ( ) NBH 1 0239 Chronological Sequence: 6c Ոչ վայելեալ. անվայելուչ. ոչ բարւոք անցուցեալ. *Լայ եւ ողբայ զիւր թշուառական կեանսն, եւ զանվայելեալ կենցաղն. Փիլ. լին. ՟Դ. 236 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՂ — ( ) NBH 1 0389 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c մջ. ὁί heu Վա՛յ. եղո՛ւկ. ո՛հ. վա՛հ, ափսո՛ս. ավա՛խ, ավէ՛խ, օ՛հ, եազը՛գ. *Աւա՛ղ բախտին: Աւա՛ղ զրկանացս: Աւա՛ղ թշուառական պատմութեանս. Խոր ՟Բ. 12: ՟Գ. 68: *Վա՛յ եւ աւա՛ղ, զի կորնչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵԼԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0392 Chronological Sequence: 6c, 8c ն. περιεργία curiositas, nimia diligentia, πλημμέλημα opus inconcinnum Աւելորդ գործ, կամ փոյթ ումպէտ գործոյ. աւելահոգութիւն. անցանելն ըստ չափն. *Զականջսն անպահապան վասն բազմախոյզ իրաց աւելագործութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.