ԱՅԼԱՍԱՑԻԿ

(իկք.) NBH 1-0088 Chronological Sequence: Early classical, 13c, 14c ա. եւ գ. Որ եւ ԱՅԼԱՓՈԽ, ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ. Փոխաբերական. այլաբանական. առակաւ եւ օրինակաւ կամ նշանակաւ ասացեալ. ուստի յարակից գոյականաւ վարի որպէս այլաբանութիւն, փոխաբերութիւն, այլասացութիւն. μεταφορά կամ ἁλληγορία metaphora, allegoria *Շրջէ զբանն յայլասացիկ յորջորջումն: Յորժամ գիրք այլասացիկ բարբառով իրս ինչ ճառիցեն, անդէն վաղվաղակի զմեկնութիւնն այլասացիկ յորջորջմանն ʼի մէջ բերեն: Վայրապար է ցանկութիւն այնոցիկ, որ զայլասացիկսն հաստատել կամին. Ոսկ. ես.: *Յամէ յայլասացիկ յորջորջմանն: Ոմանք եւ յայլասացիկ ինչ իրս շրջեն (յն. այլաբանեն): Ըստ պիտակութեան զօրինակն այլասացիկ առակ կոչէ. Ոսկ. մտթ. եւ Գղ.: *Մեկնէ զայլասացիկ բանին զդէմս. Գէ. ես.: *Են ոմանք՝ որք յայլասացիկ իրս շրջեն զասացեալս. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. եւս եւ գ. յոքն. ἐτερόμορφος, ἔτερος , διαφέρων, διάφορος, παρηλλαγμένος, ἑξηλλαγμένος qui formae diversae est, alienus, diversus, differens… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ — ( ) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Early classical ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ ՅՈՐՋՈՐՋՈՒՄՆ. Իբր փոխաբերութիւն. μεταφορά Ոսկ. ես.: Տ. ԱՅԼԱՍԱՑԻԿ, եւ ԱՅԼԱՓՈԽ. եւ ԱՅԼԱԿԵՐՊ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓՈԽ — ( ) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c, 14c ա. Յայլ ինչ փոխեալ. այլայլեալ. այլազան. այլագունակ. տարբեր. *Այլափոխ՝ այլաձայն մոլորեալք. Ագաթ.: *Անունն այլափոխ է, եւ արարածն այլազգի. Վեցօր. ՟Գ: *Այլափոխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.