ԹՈՂԱՆԱՄ

(նան, ացաւ, ցան, ցեալ.) NBH 1-0817 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c - ԹՈՂԱՆԱՅ. Թող կամ թոյղ՝ այսինքն թոյլ տուեալ լինի, թողեալ կամ թողացուցեալ լինի. լինի ներել կամ զիջանել. իբր յն. συγχωρέω, προχωρέω indulgeo եւն. թող կըտըրուի, թոյլ կըտըրուի. ... *Ո՛չ թողասցի ձեզ ʼի սակէն ձերմէ եւ ոչ ինչʼʼ. յն. ոչ բարձցի. Ել. ՟Ե. 11: *Մեզ ոչ թողացաւ այս. Բրս. հց.: *Յողդողդելով մրցին միտքն, եւ ոչ թողանան ʼի վեր հայել. Նեղոս.: *Թողացան ʼի շնորհացն Աստուծոյ. Վրք. հց. ՟Բ: *Որ մխիթար թողացաւ լինել մահկանացու բնութեանս. Վրդն. ծն.: Կամ իբր Թուղանալ. թուլանալ. կասիլ. թուլնալ, ետ կենալ. ... καθυφίεμαι remittor *Որոց ոգիքն թողացեալ են յերկնաւոր առաքինութենէն. Եղիշ. ՟Բ: *Թողասցին բազումք ʼի հաւատոց. Մեսր. երէց.: *Բղջախոհութեամբ թողանալ. Լմբ. ժղ.: *Զի փորձեսցէ, եթէ թողացա՞ւ ʼի մտաց անտի իւրոց. Ճ. ՟Ա.: *Տեսանե՞ս, թէ զիա՛րդ եւ ʼի տրտմութեան անդ չթողանան ʼի չարէն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2: ԹՈՂԱՑԵԱԼ, ելոյ, ոց. Թողեալ կամ ելեալ յառնէ. ... *Որպէս են ճշմարիտ եւ հարազատ որդիք. այլք յերկրորդ ամուսնոյ, այլք ʼի թողացելոյ, եւ այլք յաղախնոյ. Կլիմաք.: չ. ԹՈՂԱՆԱՄ (1-0821) ացայ. չ. Տ. ԹՈՒԼԱՆԱՄ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.