ԹՈՂԱՑՈՒՑԱՆԵՄ

(ցուցի.) NBH 1-0817 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ն. ἑάω, ἁνίημι, ἁφίημι, συγχωρέω sino, permitto, relaxo, indulgeo, cedo, concedo Թողուլ. թուլացուցանել. թոյլ տալ. ներել. շնորհել. զիջանել. թող տալ. ... *Թողացո՛ ինձ զերկուս ամիսս: Թողացո՛ զձեռն քո: Թողացո՛ ʼի լծոյն: Թողացոյց նոցա արքայն. Դտ. ՟Ժ՟Ա. 37: ՟Ա. Մնաց. ՟Ի՟Ա. 15: ՟Բ. Մնաց. ՟Ժ՟Ա. 15: *Թողացուցից ամենայն տեղեացն վասն նոցա. Ծն. ՟Ժ՟Ը. 26: *Ի ստէպ ստէպ վաստակոց երկոցն թողացուցանեն: Իսկ զքահանայապետին գործն ոչ ումեք գործել թողացուցեալ է. Փիլ.: *Ոչ թողացուցանէր այլում պարապել գործոյ. Խոր. ՟Բ. 81: *Ի բաց թողացուսցէ ըստ առաջին հրամանին. Եղիշ. ՟Գ: *Ոչ թողացուցեալ եւ անցից ինչ անօթոց (ընդ տաճարն). Անան. եկեղ.: *Մի՛ թողացուսցես լինել տնակից ինձ Բելիարայ. Նար. ՟Կ՟Զ: *Առ ʼի քէն թողացուցեալ. եւ այլն. Շար.: Իսկ *Զբովանդակն ʼի նա թողացուցեալʼʼ. իմա՛, թողեալ. Յհ. կթ.: *Թէ ʼի բաց թողացուցանէիր զփքումն տէրութեանդʼʼ. այսինքն ʼի բաց դնէիր. Եղիշ. ՟Բ: *Ըստ պատշաճի յանդիմանօղ, սուրբ, գթած, թողացուցանօղ. Կլիմաք.: *Յանդրանկութենէն թողացուցանելովն վասն ոսպանն (այսինքն անկանելովն). Կիւրղ. ծն.: *Թողացուցանէր տողունս ʼի վերայ պարանոցին (դիւահարն). Ճ. ՟Ա.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.