ԱՅԼԱՍԵՌ

(ի, ից.) NBH 1-0088 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա.գ. Որ է յայլմէ սեռէ առ մարդիկ. օտարազգի, եւ այլազգի հեթանոս. իբր ἁλλογενής alienigena, ex alia gente oriundus ... *Ի տունս բարեկամաց սիրով ընթանամք այլասեռքս քրիստոնեայք. Լմբ. ատ.: *Երեք հարիւր զօրականաւ (հարեր)՝ զբիւրս բիւրուց այլասեռին (մադիանացւոց): Յայլասեռից զոմըն հարեալ: Ընդ հարկաւ եւ երկիւղիւ այլասեռից: Հաւատացեալքն սովաւ պարծին ʼի միջի այլասեռիցն. Շ. յիսուս որդի. եւ Շ. վիպ. եւ Շ. ատ. եւ Շ. բարձր.: Եւ որ ինչ է յայլմէ սեռէ կամ ʼի տեսակէ իրաց. ... ἐτερογενής heterogena *Հուր՝ տրոհէ ʼի միմեանց զհամասեռսն եւ զայլասեռսն. ո՛րգոն՝ զժանգն յարծաթոյ: Զայլասեռսն, որպէս յորժամ տրոհեմք զտասն թիւ ʼի քերականութենէ (կամ զթուաբանութիւն ʼի քերականութենէ). Սահմ. ՟Բ: *Այլասեռ նիւթոցն հալուած: Լեզուաց այլասեռ ձայնից. Նար. խչ. եւ Նար. առաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԶԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ա.գ. Երբեմն՝ որ էր յայլմէ ազգէ եւ ʼի կրօնից արտաքոյ եբրայեցւոց. եւ այժմ՝ որ չիցէ քրիստոնեայ. օտարազգի. օտարոտի. այլասեռ. բարբարոս. հեթանոս. դրսի ազգէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԾԻՆ — (ծնի, նաց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. Այլով օրինակաւ կամ յայլմէ ծնեալ. այլաբուն. այլասեռ. բունը ուրիշ. ... *Հողածնին թիւ ընտանեգոյն բաշխեալ տուաւ վեցեակ, իսկ այլածնին՝ վերագոյն բնութիւն եօթներորդին. Փիլ. ել. ՟Բ. 46: *Ի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՍԵՐ — (ի, ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա. Նոյն ընդ վ.(=ԱՅԼԱՍԵՌ) մանաւանդ ըստ բ. նշ. ἐτερογενής alterius vel diversi generis *Անխառն գոլ ախորժեն օրէնքն զայլասերսն. Մեկն. ղեւտ.: *Միոյ առ բազումս այլասերս. որպիսի, Դաւիթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՕՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0996 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c գ. ἕντευξις, κοινολογία, οἰ λόγοι colloquium, collocutio. Խօսակիցն լինել. խօսք ընդ ումեք կամ ընդ իրեարս. զրոյցք. ... *Ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ʼի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան. Պիտ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԼՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0004 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. Հալումն. եւ Հալեալ նիւթն. որպէս եւ մարսեալ կերակուրն. *Այլասեռ նիւթոցն հալուած. Նար. խչ.: *Իբրեւ զհալուածս կապարի եւ պղնձոյ ընդ միմեանս խառնեալ. Արծր. ՟Ե. 7: *Հալուած կերակրոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՀԱԼՔ — ( ) NBH 2 0131 Chronological Sequence: 9c, 12c գ. Որպէս Հրահալելիք. *Որպէս այլասեռ հրահալք. զոսկին ասեմ եւ զարծաթն. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ա: Սհկ. մռուտ առ փոտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱՍԵՌ — (ի, ից.) NBH 2 1029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ՕՏԱՐԱՍԵՌ ՕՏԱՐԱՍԵՐ. Որ է յօտար տարածին. օտարազգի. այլասեռ. այլազգի, եւ այլազգ. *Մերասեռաց, եւ օտարասեռից: Ի մէջ օտարասեռ ազանց: Ի մեր չար գործոցս՝ հայհոյի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱՍԵՐ — (ի, ից.) NBH 2 1029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ՕՏԱՐԱՍԵՌ ՕՏԱՐԱՍԵՐ. Որ է յօտար տարածին. օտարազգի. այլասեռ. այլազգի, եւ այլազգ. *Մերասեռաց, եւ օտարասեռից: Ի մէջ օտարասեռ ազանց: Ի մեր չար գործոցս՝ հայհոյի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.