ԱՅԼԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0088 Chronological Sequence: 8c, 12c, 14c գ. ἁλλοδοξία, ἐτεροδοξία heterodoxia, error Մոլորութիւն ընդդէմ ուղղափառ հաւատոյ. օտարութիւն ʼի ճշմարտութենէ. մոլար կարծիք. ... *Վասն նոցա այլաբառութեան եւ սատանայական յանդգնութեան ʼի ձեռն սակաւուց գրեցի զթուղթդ. Աթ. ՟Ժ՟Բ: *Ոչ գտաք առ նոսին գոնեա սակաւ ինչ այլափառութիւն. Լմբ. ատ.: *Յորժամ հանցէ զանձն իւր յաստուածեղէն գաւթացն որո՛վ եւ իցէ պատճառանօք այլափառութեան. Շ. ՟գ. յհ.: *Յայլափառութիւն եւ յօտար կրօնս արկանէ. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՆՈՐԱԿՐՕՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0443 Chronological Sequence: Early classical գ. Նորաձեւութիւն, կամ նոր կրօնք, աղանդ. այլափառութիւն. նորափառութիւն, որպէս այլ ʼի հասարակ յն. գրի, որ է սնափառութիւն. *Հնարագիտութիւն կռոց ... նորակրօնութեամբ մարդկան եմուտ յաշխարհս. Իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0445 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. Որպէս Սնափառութիւն. յն. κενοδοξία inanis gloria. *Խորհուրդք նորափառութեան: Առ անձն՝ որ ʼի նորափառութենէ անտի նեղեալ է. եւ այլն. Եւագր. ՟Ի՟Զ: Մաշկ.: Իսկ Սկեւռ. աղ. *Մի՛ տգեղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1030 Chronological Sequence: Unknown date, 8c Տ. ԱՅԼԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ. *Ցածուցանել զօտարափառութեան իւրոյ ջերմութիւն. Խոսրովիկ.: *Մի՛ իբրեւ ʼի թշնամիս հպել վասն օտարափառութեանն. Մեկն. ղեւտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.