ԱՅԼԱՓՈԽ

(-) NBH 1-0089 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c, 14c ա. Յայլ ինչ փոխեալ. այլայլեալ. այլազան. այլագունակ. տարբեր. *Այլափոխ՝ այլաձայն մոլորեալք. Ագաթ.: *Անունն այլափոխ է, եւ արարածն այլազգի. Վեցօր. ՟Գ: *Այլափոխ կոչմամբ ձայնելով զանունն. Նոննոս.: *Թէպէտ եւ այլափոխ են բանքն, այլ ոչ այնչափ ինչ եւ միտքն. Կիւրղ. թագ.: *Այլափոխ միտս ʼի վերայ առաջնոցն ցուցանել: Այլափոխք են ʼի միմեանց խրատքն՝ զոր ածէ ʼի վերայ ամբարշտաց. Գէ. ես.: Եւ իբր այլասացիկ. այլաբանական. *Եւ այսու այլափոխ բանիւ զառաւելութիւն պարգեւացն յայտ առնէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 11: յն. μεταφορά Եւ յեղակարծ, կամ խառնակ. *Յերկիւղէ եւ յայլափոխ շտապութենէ տագնապին. Ոսկիփոր.: մ. ԱՅԼԱՓՈԽ. մ. Այլազգ. դէմ ընդդէմ, կամ փոխանակաւ. *Այլափոխ վարին. Վրք. հց.: *Այլափոխ ասեն. Եւս. քր. ՟Ա: *Այլափոխ՝ ելանելով եւ մտանելով. Նիւս. կազմ. ԼԲ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՆՇԱՆԱԴՐՈՇՄ — (ի, ից.) NBH 2 0435 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. Որպէս Նշանագիր՝ ըստ ա նշ. *Գրելն այլափոխ նշանադրոշմիւք. Սեբեր.: *Գրեն այլափոխ նշանադրոշմիւք: Եւ նշանադրոշմիւք զատուցեալս է գտանել. Նախ. թագ. ձ: ՆՇԱՆԱԴՐՈՇՄ. որպէս Նշան դրօշու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ — ( ) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Early classical ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ ՅՈՐՋՈՐՋՈՒՄՆ. Իբր փոխաբերութիւն. μεταφορά Ոսկ. ես.: Տ. ԱՅԼԱՍԱՑԻԿ, եւ ԱՅԼԱՓՈԽ. եւ ԱՅԼԱԿԵՐՊ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՍԱՑԻԿ — (իկք.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Early classical, 13c, 14c ա. եւ գ. Որ եւ ԱՅԼԱՓՈԽ, ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ. Փոխաբերական. այլաբանական. առակաւ եւ օրինակաւ կամ նշանակաւ ասացեալ. ուստի յարակից գոյականաւ վարի որպէս այլաբանութիւն, փոխաբերութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԿԵՑՈՒՑԻՉ — (ցչի.) NBH 1 496 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԲՆԱԿԵՑՈՒՑԻՉ ԲՆԱԿԵՑՈՒՑՈՂ. Բերօղ զմարդիկ ʼի բնակել ʼի քաղաք նոր. հիմնադիր. *Զենեայ ասէ լինել բնակեցուցիչ քաղաքին: Բնակեցուցիչ քաղաքին զՌոմոս յայտ առնէ: Այլափոխ ասեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԿԵՑՈՒՑՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 496 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԲՆԱԿԵՑՈՒՑԻՉ ԲՆԱԿԵՑՈՒՑՈՂ. Բերօղ զմարդիկ ʼի բնակել ʼի քաղաք նոր. հիմնադիր. *Զենեայ ասէ լինել բնակեցուցիչ քաղաքին: Բնակեցուցիչ քաղաքին զՌոմոս յայտ առնէ: Այլափոխ ասեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿԱՐԱԴՐՈՇՄ — (ի, ից.) NBH 2 0429 Chronological Sequence: 13c գ. χαρακτήρ character. Իբրեւ նկար դրոշմեալ գիր. նշանագիր, տառ. *Բարբառեալ նոյնպէս, բայց գրեն այլափոխ նկարադրոշմիւք: Հասարակ եւ նոքա նկարադրոշմս նշանաց ունէին զառաջինն: Նովին նշանագրօք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿԱՐԱՏԻՊ — ( ) NBH 2 0429 Chronological Sequence: 13c գ. Նախատիպ գրուած. բնագիր. Թէպէտեւ նկարատիպ բանիցն այլափոխ իցեն, սակայն զօրութիւն համաձայն է մտացն. Վանակ. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.