ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

(թեան.) NBH 1-0089 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c գ. ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄՆ. Այլափոխելն, եւ իլն. այլայլութիւն ո՛ր եւ է օրինակաւ. ... *Փոփոխմամբ եւ այլափոխութեամբ անուանցն: Խորհրդոցն այլափոխութիւն. Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ.: *Ինձ թուի ոչ փոքր ինչ հիանալ ʼի վերայ անուանցս այլափոխութեան. Անյաղթ բարձր.: *Վասն այլափոխութեան կերպարանացն. Գէ. ես.: *Եթէ ումեք ʼի ձէնջ ʼի վերայ եկեալ հասանէ յայլափոխութեանց յայսցանէ. Վրք. հց. ՟Բ: *Վասն սքանչելի այլափոխմանն ասէին՝ թէ արբեալք իցեն. Լմբ. ստիպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄՆ — (խման) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c գ. ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄՆ. Այլափոխելն, եւ իլն. այլայլութիւն ո՛ր եւ է օրինակաւ. *Փոփոխմամբ եւ այլափոխութեամբ անուանցն: Խորհրդոցն այլափոխութիւն. Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ.: *Ինձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. եւս եւ գ. յոքն. ἐτερόμορφος, ἔτερος , διαφέρων, διάφορος, παρηλλαγμένος, ἑξηλλαγμένος qui formae diversae est, alienus, diversus, differens… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՐԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἁνωμαλία, τὸ ἁνώμαλον inaequalitas, τὸ ἅστατον inconstantia Անհարթ գտանիլն. անհաւասարութիւն. անկարգութիւն. խառնակութիւն. յողդողդութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0652 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. τρόπος modus որ եւ ՅԵՂԱՆԱԿ. Հանգամանք եղանիլոյ կամ յեղյեղլոյ. եւ դարձուած իրաց, կամ բանից. կերպ. տարազ. օրինակ. դարզ. ... *Այլով եղանակաւ է քան զմարդկայինս՝ աստուածային …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՂԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0354 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. ՅԵՂԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ՅԵՂԱՆԱԿՈՒՄՆ. Յեղանակելն՝ ըստ ամենայն առման. այլափոխութիւն. պէսպիսութիւն եղանակի երգոց. եւ այլատարազութիւն իրաց. *Նորոգեցից ʼի յերգ հառաչման պաղատանաց յեղանակութեանցս աղիողորմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՂԱՆԱԿՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 0354 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. ՅԵՂԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ՅԵՂԱՆԱԿՈՒՄՆ. Յեղանակելն՝ ըստ ամենայն առման. այլափոխութիւն. պէսպիսութիւն եղանակի երգոց. եւ այլատարազութիւն իրաց. *Նորոգեցից ʼի յերգ հառաչման պաղատանաց յեղանակութեանցս աղիողորմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՂՅԵՂՈՒՄՆ — (ղման.) NBH 2 0354 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c, 13c գ. στροφή, τὸ στρεφόμενον, τροπή conversio, versatio, mutatio, commutatio, variatio. Յեղյեղելն, եւ իլն, որպէս Յեղափոխութիւն. փոփոխումն. այլայլութիւն. դարձուած. այլափոխութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0444 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 12c գ. καινοτομία, καινοτομήμα, τὸ καινότερον innovatio, novitas, rerum novarum molitio. Նորաձեւելն. նոր ինչ անսովոր կամ օտար. այլափոխութիւն, նորութիւն. *Ի սակս անուանց ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0856 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. διαφορά differentia. Տարբեր գոլն, եւ տարբերիչ բանն. զանազանութիւն, որոշումն. խտիր. աննմանութիւն. ... *Յաղագս մեծագունի եւ փոքու զանազանիցիմք (ըստ կարծեաց), առ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԽԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0947 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c գ. μετασχημάτησις, ισμός . Փոխաձեւելն, իլն. այլափոխութիւն. *Սահման յարանունութեան է՝ կցորդութիւն անուան եւ իրաց ունել ըստ փոխաձեւութեան յանկական (կամ յանգակի ) փաղառութեանցʼʼ. այսինքն վերջին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.