ԱՅԼԵՒ

(-) NBH 1-0089 Chronological Sequence: Unknown date - ԱՅԼԵՒ կամ Ա՛ՅԼԵՒ. է կրկին ղ. Այլ եւ եւս. այլ նա եւ. նա՛եւ. միանգամայն եւս. նոյնպէս եւ. ... ἁλλὰκαὶ sed etiam, verum etiam *Խնդամ, այլ եւ ուրախ եւս եղէց: Ոչ միայն թզենւոյդ առնիցէք, այլ թէպէտ ե՛ւ լերինդ ասիցէք: Ոչ միայն լուծանէր զշաբաթս, այլ եւ հայր իւր կոչէր զԱստուած: Այլ եւ ո՛չ Հերովդէս: Այլ եւ արդ գիտեմ: Եթէ տնկակից եղեաք նմանութեան մահու նորա, այլ եւ յարութեան նորա լինիցիմք. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՅԱՏՈՒԿ — (տկի, կաց.) NBH 2 0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 17c ա. ἵδιος proprius եւ privatus, peculiaris, specialis. իբր Յատեալ՝ զատուցեալ՝ իրօք կամ մտօք. Սեպհական. իւրական. բնիկ, առանձնական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԷՆ — (շինի կամ նոյ, ից, եւ աց.) NBH 2 0476 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. κώμη (լծ. հյ. գոմք.) vicus, pagus χώρα (լծ. գաւառ.) regio, spatium. Արմատ բայիս Շինել. (յորմէ յն. լտ. եւ իտ. սքինի՛, սշէնա, զէնա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. ἁπείθανον improbabile, non persuabile Ոչ հաւանելի, անընդունելի. անհաւատալի. անհաճոյ. ... *Անկար է եւ անվայելուչ եւ անհաւանելի. Նիւս. բն.: *Ո՞չ թուի քեզ անհաւանելի իրդ: Լուսնոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c գ. ὀμονυμία, συνωνυμία, προσηγορία homonymia, nominis communitas Անուանակիրն լինել. կցորդութիւն նոյն անուան. համանունութիւն. *Որ անուանեցեր զմեզ անուանակցութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾ — (տուծոյ.) NBH 1 0320 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. θεός deus (իբր Հաստիչ, կամ աստ՝ եւ յաստիս ածօղ, այս ինքն գոյացուցիչ, արարիչ, ստեղծիչ. որպէս ստուգաբանի ʼի բազմաց. տե՛ս Առ որս. ՟Ե. ըստ հյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՀԵՏ — (ի, ից.) NBH 1 0338 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 14c ա.գ. Ուր իցէ յար՝ կամ արանց ուղեւորաց արարեալ՝ հետք. որ եւ ասի Աշխարհապողոտայ. կուրաշաւիղ. կուռ կամ արքունի ճանապարհ. կոխած. ... *Հատանել զարահետ ճանապարհ ʼի նշմարանս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒՍԱՐԴ — ( ) NBH 1 0397 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՒՍԱՐԴ կամ ՕՍԱՐԴ. πρεσβυτέρα, πρεσβύτις vetula, anus, maxima natu Պառաւ. կին աւագ կամ երիցագոյն հասակաւ. *Եւ ոչ զաղջկունս միայն, այլեւ զաւսարդս, այլեւ զզուգահասակս. Փիլ. ՟ժ. բան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 13c ա.գ. παρών, ὀ ἑγγύς, ὀ ἑγγύθεν , ἑχόμενος praesens, adstans, qui prope est ὀ ἕγγιστα proximus ἕναγχος nuper οἱκεῖος familiaris. Որ մօտ է. մերձակայ. որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԻՄ — (տեայ, տեալ.) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c Տ. ՇԱՏԱՆԱԼ (ըստ ՟ա. նշ). ἰκανοῦμαι, ἁρκέω, ἁρκοῦμαι contentus sum. (լծ. եւ satior որ եւ ՅԱԳԻԼ). *Դալարակերք լինին, եւ դուզնաքեօքն շատին: Փոխանակ ջրոյ շատեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Չ 2 — ( ) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Առընթեր բայից՝ եւ անուանց գլխովին, համառօտե՛լ ի ձայնէս Ո՛չ. οὑ, οὑκ, οὑχί, ουχ’ non, vix. եւ որպէս Մի՛. μή ne. կամ ան, տ. a, dis եւն. չէ, չ, մ՝ ... *Մարդ չէր որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.