ԱՅԼԵՒԱՅԼ

(-) NBH 1-0089 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ԱՅԼ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՎԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0793 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ն. պ. վարանտէն (ըստ ամենայն նշ.) Նոյն է եւ յն. լտ. արօ՛օ, ա՛րօ. ἁρόω aro ἁροτριάζω sero σπείρω semino, spargo κατασπείρω dispergo. Վար առնել կամ ʼի վար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԻ — (գիք, գեաց.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ԱԶԳԻ ԱԶԳԻ. διάφορος, παντοῖος, παντοδαπός, ποικήλος , diversus, varius Զանազան. պէսպէս. այլեւայլ. բազմպատիկ. կերպ կերպ. սօյ սօյ, տիւրլիւ տիւրլիւ *Ազգի ազգի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՄՈՂ — ( ) NBH 1 0032 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c ա. Իբր Այղ՛ումայղ՛, այլեւայլ. ποικήλος varius, variegatus պէսպէս. բազմագունի. գունզգուն, խատուտիկ. ... *Բազմաման եւ շաղապատ, եւ աղամող բազմապատիկ, որպէս օձին շարժումն, այսպէս եւ հեշտ ցանկութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԻՍ — (ամսոյ, ոց. եւ ամսեան, յամսեան.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c, 15c գ. μήν mensis Որպէս թէ ամ փոքրիկ, այս ինքն ամ լուսնի, որ է ամբողջ շրջան մի նորա ʼի ՟Ի՟Թ, կամ ʼի ՟Լ աւուրս. եւ երկոտասաներորդ մասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՁԵՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 8c, 10c ն. Այլեւայլ օրինակաւ ձեւացուցանել՝ յարմարել. յօդել. եւ այլակերպիլ. այլանդակել. *Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձեւելով զնորա զանուն. Յհ. իմ. պաւլ: *Այլակերպին կերպարանք նորա, այլաձեւին աչք նորա. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա.մ. ԱՅԼԱՅԼ ԱՅԼԱՅԼՍ. Այլեւայլ, կամ այլ ընդ այլոյ. խառն. օտար. անհեթեթ. *Եւ ոչ մտացն այլայլ տաշութիւն առաջի արկեալ. Նար. ՂԲ: *Զգո՛յշ լեր, գուցէ այլայլս ինչ խօսիցիմք: Բարբաջեմք, զայլայլս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. Խառն այլեւայլ իրաց կամ ʼի նիւթոց. *Մի՛ զգենուցուս այլայլախառն՝ զասր եւ զկտաւ ʼի միասին. Օր. ԻԲ. 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼԱԿ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Պէսպէս. որպէս զանազան, եւ ո՛չ միօրինակ. *Այլայլակ գունովք երանգոց. Նար. խչ.: *Այլայլակ եւ շփոթեալ լինէր ʼի բազմաց շարժումնն, եւ ոչ կարգաւորաբար. Արծր. ՟Ա. 1: ԱՅԼԱՅԼԱԿ. Ըստ բնախօս տրամաբանից՝ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c ա. Որպէս այլայլօղ. կարօղ այլայլել. ἁλλιωτικός alterandi vim obtinens *Այլայլական (է հուր), հաղորդեցուցիչ իւր զամենեսեան, որք զի՛նչ եւ է օրինակաւ հպին ʼի նա. Դիոն. երկն. ԺԵ: *Ամբոխումն ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. Այլայլին. այլազգ իմն լինելն իւիք օրինակաւ. փոփոխումն. յեղումն. այլութիւն. այլայլումն. եւ ըստ իմաստասիրաց՝ փոփոխութիւն որակի. ἁλλοίωσις mutatio ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.