ԱՅԼՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0090 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c գ. ἐτερότης diversitas, alteritas Ա՛յլ գոլն ո՛ր եւ է օրինակաւ. տարբերութիւն. պէսպիսութիւն. զանազանութիւն. ... *Տարբերիլ ա՛յլ այլոյ ասի՝ այլութեամբ զանազանեալ: Տարբե՛ր է Սոկրատէս ʼի Պղատոնէ այլութեամբ. եւ ինքն ինքեան՝ մանկան ելոյր, եւ այրացելոյր, յիւր ինչ պէտս ունել այլութիւնս. Պորփ.: *Այլութիւն զանազանութեանցն Աստուծոյ ըստ բազմապատիկ տեսլեանցն ձեւոյ, որ անդր է քան զամենայն զայլութիւնն կերպիցն եւ ձեւոցն: Զնոյն զաստուածային այլութիւնն մի՛ այլայլումն ինչ անփոփոխելւոյն նոյնութեան կարծեսցուք, այլ զմիեղէն նորա բազմապատկութիւնն. Դիոն. ածայ. ՟Թ: *Ո՛չ է բաժանելի յառանձնական այլութիւն. Պրպմ. ԼԹ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἁλληγορία, ἁλληγόρημα allegoria, figura, interpretatio allegorica Նմանաբանութիւն. առակ. ձեւ. նշանակ. բան խորհրդաւոր կամ գաղտնի իմաստիւք. եւ իմաստ խորին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. Այլայլին. այլազգ իմն լինելն իւիք օրինակաւ. փոփոխումն. յեղումն. այլութիւն. այլայլումն. եւ ըստ իմաստասիրաց՝ փոփոխութիւն որակի. ἁλλοίωσις mutatio ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἵδιος proprius Առ անձն իւր վերաբերեալ. ինքեան եւեթ պատշաճեալ. սեպհական. յատուկ. անձնական. մասնաւոր. *Ես ոչինչ առանձնական խօսեցայ ընդ ձեզ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԹԱՐԱՆԱՄ — ( ) NBH 2 0820 Chronological Sequence: 8c ՎԹԱՐԱՆԱԼ. Տ. ՎԹԱՐԻԼ. *Ըստ վթարանալոյն խաղաղութեան՝ այլութիւն ասելով. Դիոն. ածայ. յն. ἕκπτωσις prolapsio …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.