ԱՅԼՈՒՍՏ

(-) NBH 1-0090 Chronological Sequence: Early classical, 8c մ. ԱՅԼՈՒՍՏ ՅԱՅԼՈՒՍՏ. որ եւ ԱՅԼՈՒՍՏ ՈՒՍՏԵՔ, ԱՅԼՈՒՍՏԵՔ. Յայլմէ իմեքէ կամ ումեքէ կամ տեղւոջէ. ուրիշ տեղաց. ... ἁλλαχόθεν aliunde *Այլուստ (կամ յայլուստ) լինի օգնականութիւն եւ փրկութիւն հրէիցս. Եսթ. ՟Դ. 14: *Որ ինչ այլուստ, եւ կամ ʼի մէնջ: Փախստական լինել՝ ոչ ʼի մարդկանէ միայն, այլեւ յի՛րաց այլուստ այլոց զօրէն ուխից հոսեցելոց. Խոր. ՟Բ. 61: *Նաեւ յայլուստ (կամ այլուստ) եւս մարթեմք իմանալ. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՈՒՍՏԵՔ — ( ) NBH 2 0556 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. ա. Նոյն ընդ վ. (=ՈՒՍՏԵՄՆ). ποθέν aliunde, ab aliquo, ex quodam (loco, homine) եւն). (որպէս ուստ ոք, կամ իք. յուստ իմեքէ. ի տեղւոջէ իմեմնէ.) *Յորժամ հայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼՈՒՍՏԵՔ — ( ) NBH 1 0090 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c մ. ԱՅԼՈՒՍՏԵՔ ՅԱՅԼՈՒՍՏԵՔԷ, ԱՅԼՈՒՍՏ ՈՒՍՏԵՔ Նոյն ընդ վ. (=ԱՅԼՈՒՍՏ) *Որ այլ ուստեք ոչ ծնանի, եթէ ոչ յանմտութենէ: Ոչ այլուստեք, բայց ʼի հպարտութենէ. Ոսկ. յհ.: *Ոչ այլ ուստեք առաւել՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶԳԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՅԼԱԶԳ) ուրիշ կերպով. ἅλλως, ἐτέρως aliter, alio modo *Այլազգաբար զրոյցս մատենից տային. Խոր. ՟Ա. 5: *Առ այլս այլազգաբար պատմի. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Unknown date ա. Այլուստ կամ յայլմէ ընկալեալ. եկամուտ. *Որք հեշտութեամբ վարէին՝ հանդերձ այլընկալ եւ օտար վարուք. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՆԱԿԱԳԻՐ — (գրի, բաց.) NBH 1 0828 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 9c, 12c, 13c ա.գ. χρονογράφος chronographus, temporum seu annalium scriptor Մատենագիր ժամանակաց կամ քրոնիկոնի. գրիչ պատմութեանց ըստ համեմատութեան ժամանակաց դարուց ʼի դարս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՆԳԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 1 0831 Chronological Sequence: 12c ա. Ժանգոտ տեսլամբ. ապականեալ. վնասակար. *Ժանգատեսիլ եւ այլուստ գայր ջուր. Մխ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՂՐԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c ա. καταγέλαστος ridiculus. Լի ծաղու. յոյժ ծաղրական. ծիծաղելի. *Նոքա զծաղրալից երկիւղն ախտանային. Իմ. ՟Ժ՟Է. 8: *Եւ ոչ որպէս պղատոն, որ զծղրալից զվարս իմն հաստատէր: Քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՌՆԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0153 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c չ. ἑπιχειρέω manum admoveo, aggredior ἑγχείρω tento. Ձեռն ʼի գործ արկանել. բուռն հարկանել. ձեռնամուխ եւ ձեռներէց լինել. իշխել առնել. Տե՛ս եւ ʼի վեր անդր՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅԼՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0320 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՅԼՈՒՍՏ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 2 0343 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա.գ.մ. ՅԱՐԱՄՈՒՐ ՅԱՐԱՄՐԻ. գրի եւ ԱՐԱՄՈՒՐ. մանաւանդ ԶԱՐԱՄՈՒՐ, զոր տեսցես. Պնդապէս յարեալ, եւ որպէս թէ յարելով ամրացեալ. խտացեալ. բո՛ւռն. սաստիկ, հոծ. խիտ. խռկեալ. մթագին. մութն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.