ԺԱՆՏԱՑՈՒՑԻՉ

(ցչի, ցչաց.) NBH 1-0833 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c ա. λυμαινόμενος, ἁφανιστικός corruptor եւն. Որ ժանտացուցանէ. ապականարար. աւրօղ, խանկրօղ. *Զխոզն յանտառի այսինքն ժանտացուցիչ: Ճճիք ժանտացուցիչք. Նիւս. երգ.: *Ոսկի ʼի սկզբանն մաքուր է ըստ բնութեան. իսկ եթէ խառնեսցի ընդ նմա պղինձ, կամ այլ ինչ անարգագոյն նիւթ, եւ անկեալ ʼի հուր մաքրի ʼի ժանտացուցչացն նիւթոց. Շ. թղթ.: *Զպադչոտութիւնս ժանդացուցիչս ոգւոց գիտէ իմաստութեամբ ʼի բաց ընկենուլ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ: *Ի հոգիսն նովին չափով համեմատեալ են ախտք ժանտացուցիչք. Իգն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԺԱՆՏԱԳՈՐԾ — (ի աց.) NBH 1 0832 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. λοιμός pestilens. Տ. ԺԱՆՏ, ա. *Պղծութիւն զայր ժանտագործ աղտեղի առնէ յաւուր չարի: Իջցեն փառաւորք եւ մեծամեծք եւ մեծատունք եւ ժանտագործք նոցա: Ձգեցին զձեռս իւրեանց ʼի ժանտագործս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱԾՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ζωογονία generatio animalis, vivificatio Ծնունդ կենդանւոյ ʼի կեանս կամ կենդանի. կենդանածնիլն. *Զոր որոշեաց ʼի բնութենէ ստեղծուածին եւ առաջին կենդանածնութեան. Փիլ. լին. ՟Բ. 14:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.