ԱՅԾ

(ի, ից.) NBH 1-0090 Chronological Sequence: 6c, 11c գ. Տե՛ս եւ զկնի ԱՅԾԻՔ. Նոյն բառ եւ ʼի յն. ա՛իքս կամ էքս. αἵξ սեռ. αἱγός capra եւ caper Ազգ խաշին՝ նման ոչխարի, այլ անհանդարտ, յանդուգն, եւ ճարտար, մօրուտնի, եւ երկայն գիսովք կամ մազովք մարմնոյ ողջոյն. արականն կոչի քազ. իսկ այծ՝ է առաւել էգն քան արուն. այծ, էծ, իծուկ. ... *Զատոյց զքաղս կապոյտս եւ զպիսակս, եւ զամենայն այծս կապոյտս: Քազք ելանէին ʼի վերայ այծից: Արջառ կամ ոչխար կամ այծ: Իբրեւ երկու երամակք այծից. եւ այլն: *Այծ, առ ʼի յածել եւ յարձակել կենդանի ասացեալ, որ է դիմել. Փիլ. լին. ՟Գ. 3. որպէս թէ ʼի բայէս ածեմ. *Կռոնոս զկնի դարանեալ՝ հեծեալն յայծ. Մագ. ԼԴ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԻԿ — (ամկի կամ ամկան.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. Ուլ արու. արու այծ փոքր կամ միոյ ամի, տարեւոր. ըստ յն. այծ, կամ գառն՝ որ ասի ամնօ՛ս. χίμαιρος caper, haedulus, ἁμνός agnus ... *Ամիկս վասն մեղաց ամենայն Իսրայէլի: Ամիկս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԼԱՍ — ( ) NBH 1 0791 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. ԹԱԼԱՍ կամ ԹԱԼԱՍՄԵՂ. Որպէս թէ Կենդանի թաղասմաւոր, որ է մալեալ, իբր իգացուցեալ (լծ. յն. թի՛լիա, էգ. եւ թա՛լասմա, ջախումն): Էգ ոչխար կամ այծ. (գուցէ եւ կռտածն. որպէս իտ. քասդրա՛դօ.) *Մաքի, որոջ, այծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԼԱՍՄԵՂ — ( ) NBH 1 0791 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. ԹԱԼԱՍ կամ ԹԱԼԱՍՄԵՂ. Որպէս թէ Կենդանի թաղասմաւոր, որ է մալեալ, իբր իգացուցեալ (լծ. յն. թի՛լիա, էգ. եւ թա՛լասմա, ջախումն): Էգ ոչխար կամ այծ. (գուցէ եւ կռտածն. որպէս իտ. քասդրա՛դօ.) *Մաքի, որոջ, այծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼՈՋ — (ի, աց. կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. χίμαιρα capra, capella Ուլ էգ. էգ այծ մատաղ. *Ալոջ անարատ: Էգ յօդեաց որոջ, կամ ալոջ մի յայծեաց: Ալոջ մի տարեւոր. Ղեւտ. ՟Դ. 28: ՟Ե. 6: Թուոց. ՟Ժ՟Ե. 27: Իսկ ըստ Երզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՂԹԵՂՋԻՒՐ — ( ) NBH 1 0051 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 14c գ. ԱՄԱՂԹԵՂՋԻՒՐ գրի կարճելով եւ ՄԱՂԹԵՂՋԻՒՐ. Անուն միոյ ʼի դստերաց Յովբայ: Յոբ. ՟Խ՟Բ. 14: Այլ ըստ քերթողաց՝ եղջիւր ամաղթեան, որպէս թէ եղջիւր ամաղթեայ՝ այծոյ կաթնատուի Արամազդայ, նշանակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԾԵԱՄՆ — (եման, եմունք, եմանց.) NBH 1 0090 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c գ. δορκάς, δόρκων caprea, dorcas եւ capreolus, parva capra. եբր. ձէպի իբր թ. լէփիջ. Այծ վայրի՝ արագոտն եւ սրատես, բազմաճղի եւ տկար եղջերօք. ... *Իբրեւ զայծեամն եւ զեղջերու:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԾԻ — (ծւոյ. մանաւանդ ԱՅԾԻՔ, այծեաց.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ԱՅԾԻ մանաւանդ ԱՅԾԻՔ. Տ. ԱՅԾ, այծք. αἵξ, ἕριφος *Զի՞նչ օգին է, կամ զի՞նչ այծին. Կոչ. ԺԵ: *Մի օր՝ օգի սպիտակացեալ, եւ մի օր՝ այծի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԾՔԱՂ — (ի.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՅԾՔԱՂ որ եւ ԱՅԾԱՔԱՂ. Ազգ այծեման. (որպէս թէ քաղն այծի, արու այծ.) նման է եւ խարբուզ, այս ինքն էշայծեամն. որիքս. ὅρυξ oryx ... *Զայծեամն, եւ զխարբուզ եւ զայծքաղ եւ զյամոյր. Օր. ԺԴ. 5.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԼԱՅՆ — (ի.) NBH 1 0376 Chronological Sequence: 12c գ. Կա՛մ է ռմկ. հաւտալա, խըրտըբըրտ, գաթէղ. մասն փորոտեաց կենդանեաց, եւ կամ իցէ վայրի, որպէս Արտիկ, վայրի ոչխար կամ այծ, եւ այլն. *Կերակուր՝ խաշուի ջուր տալ ʼի թեթեւ մսէ եւ ʼի գիճային, զերդ ուլի ոտներ, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԶԱՔ — ( ) NBH 1 486 Chronological Sequence: 11c, 13c որ է արու այծ. τράγος, αἵξ caper *Այծից արական, քաղ, նոխազ, բզաք. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.